Uusia tuotteita: blogipaja, PR-paja ja narratiivisen journalismin kurssi

Uusia tuotteita: narratiivisen kirjoittamisen kurssi, PR- ja blogipaja


Näitäkin tuotteitani voit kysellä.
PR paja
Kesto yksi päivä, klo 10-16. Haluttaessa pidempikin paja on mahdollinen.
Tilattavissa yksilöille, järjestöille ja yrityksiin.
Tavoitteet:
-hallita perinteisen ja digitaalisen tiedottamisen perusteet
Sisällöt:
-tiedotteen kirjoittaminen, jakelu ja jälkityöt
-muu PR, someviestintä eri kanavissa
Kouluttajana Rita Dahl, jolla on kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisten projektien koordinoinnista, tiedottamisesta ja varainhankinnasta eri projekteihin.
 
Narratiivinen journalismi
4 h kerrallaan
24 tuntia
Kurssilla käydään läpi narratiivisen jutun perusteet: minä-kertoja, hän-kertoja, kohtaus, elokuvasta tutut keinot, ajalliset, paikalliset ja temaattiset siirtymät ja niiden hyödyntäminen kertovassa jutussa. Kurssilla luetaan narratiivisen (New Journalism) koulukunnan edustajien tekstejä ja keskustellaan erilaisista lähestymistavoista narratiiviseen journalismiin (immersiivisyys, muistelmamaisuus). Tehdään lukuanalyysiä em. klassikoiden teksteistä eli edellytyksenä on hyvä englannin kielen luetun ymmärtämisen taito. Harjoitellaan kohtauksen ja ajallisten, paikallisten ja temaattisten siirtymien kirjoittamista. Jos aikaa jää, kirjoitetaan narratiivisen jutun alku.
  
Voit kysellä myös blogipajaa ja tietokirjakoulutusta. Koulutuksia voi räätälöidä keston ja sisällön suhteen:
Blogikirjoittamisen tiivispäivä
kaksi päivää klo 10-16
14 tuntia
Blogikirjoittamisen tiivispäivässä tutustutaan yleisimpiin blogipohjiin Wordpressiin ja Bloggeriin ja perustetaan oma blogi jommallekummalle pohjalle. Vertaillaan omaa blogia muihin vastaaviin blogeihin ja etsitään omanlainen henkilöbrändi. Käymme lyhyesti läpi henkilöbrändäyksen periaatteita ja erilaisia tapoja brändätä blogissa itseään muutaman julkkisesimerkin avulla. Kirjoitamme ensimmäisen postauksen.
 
Ideasta tietokirjaksi
la 10-16
24 tuntia
Kurssilla työstetään tietokirjan idea työsuunnitelmaksi. Lisäksi osallistujat hahmottelevat tietokirjan rakennesuunnitelman ja kirjan ensimmäisen luvun eli johdannon, johon saavat ohjaajan kommentit ja mahdolliset parannusehdotukset. Kurssille tulijoilta edellytetään siis varsin pitkälle mielessä muhinutta ideaa, jotta he kykenevät suunnittelemaan työ/rakennesuunnitelman ja kirjoittamaan ensimmäisen luvun alun. Tekstiä/suunnitelmia voi parantaa ja editoida palautteen perusteella.
  
Tervetuloa apurahapäivään:
 
Kallion kirjoittajakoulu
Apurahapäivä 31.8.2019 klo 10-16
Mietitkö, miksi sinua ei ole onnistanut apuraharintamalla?
Tule silloin apurahapäivään kuuntelemaan
miten kirjoitetaan hyvä hakemus, työsuunnitelma, laaditaan portfolio
ja CV. Apurahapäivässä opimme hyvien esimerkkien kautta millainen
on hyvä työsuunnitelma.
Päivän lopuksi jokainen saa kommentit omasta
CV:stään, hakemuksesta, jota on työstänyt koko päivän ja portfoliostaan, työsuunnitelmastaan tai vaikka kaikista.
Apurahapäivän luotsaa VTM, FM, medianomi (YAMK) Rita Dahl, jolla
on lähes 20 vuoden kokemus apurahojen hakemisesta ja saamisesta.
Koulutus on lauantaina 31.8. klo 10-16 ja sen hinta on 69 euroa. Koulutuksen
hinnan saat onnistuneella hakemuksella moninkertaisena takaisin.

Comments

Popular posts from this blog

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale

Reidar Särestöniemi