Posts

Showing posts from April, 2019

Modernistiklassikko Jyrki Pellisen elämää käsittelevä muotokuva on ilmestynyt

Tiedote
Julkaisuvapaa heti


Modernistiklassikko Jyrki Pellisen kirjavasta elämästä on ilmestynyt muotokuva
-runoilija on uusi, joka hetkellä uusi
Kun Jyrki Pellinen ja Rita Dahl tapasivat ensimmäisen kerran Sauna-baarissa vuonna 2000, erikoinen genius-hahmo kysyi välittömästi Dahlilta, alkaisiko hän kirjoittaa elämäkertaa hänestä. Kun Wihurin säätiö myönsi kirjaan ensimmäisen apurahan vuonna 2003, Pellisen kirjojen vastaanoton läpikäyminen Otavan arkistossa alkoi.
Kuinka kirjoittaa elämäkerta henkilöstä, joka kertoo oman elämänsä aina uudelleen, toisin? Definitiivisen elämäkerran sijasta parempi toteutustapa oli muotokuva.
Tarken julkaisemassa kirjassa modernistirunouden klassikko, kuvataiteilija ja pianisti hahmottuu henkilönä läheisten ja kirjailija- ja taiteilijakollegoiden ja Dahlin oman tulkinnan kautta. Mukana Pellisen muotokuvaa elävöittämässä ovat esimerkiksi jo edesmennyt kuvataiteilija Pauli Vuorisalo, nuorempia kirjailijakollegoita, Pellisen läheisiä ja ystäviä.
Kirjaa varten Dahl…

Vaikuttava ja narratiivinen kirjoittaminen

Kolme pointtia vaikuttavasta ja narratiivisesta kirjoittamisesta
1. Kokeile toteutusta digialustalla
Toteutin vaikuttavan kirjoittamisen kurssin Campwire-alustalla viiden moduulin mittaisena ja jokainen moduuli muodostui Powerpointista tehdystä videosta. Käytännössä äänitin slideille selostukset ja tein tiedostosta MP3-tiedoston, jonka vielä pakkasin. Jokainen moduuli oli kestoltaan 15-45-minuuttinen, ja jokaisen lopussa oli vielä tehtäväosuus. Tehtävien joukossa oli työelämäaiheinen blogiteksti, videon käsikirjoitus, retorisia keinoja hyödyntävä tehtävä, tarinallisuutta käsittelevä tehtävä ja pari vapaaehtoista tehtävää.  Tietopohjaltaan koulutukseni on yhdistelmä retoriikan perusperiaatteita, eetosta, paatosta ja logosta, retoriikan keinoja, tarinallisuuden elementteinä Stooripuu ja ydintarina. Tämä koulutus on siis kehitetty medianomi (YAMK)-opinnoissani Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa ja sitä kehitetään jatkuvasti edelleen. Kokemukseni mukaan pelkästään eetos-, paatos- ja logos-…

Uusia tuotteita: blogipaja, PR-paja ja narratiivisen journalismin kurssi

Uusia tuotteita: narratiivisen kirjoittamisen kurssi, PR- ja blogipaja