Vaikuttavan kirjoittamisen koulutuspäivä 8.2.2019 klo 9-16

Minulla on myös Vaikuttavat sanat -toiminimeni blogi, josta saat uusimmat tiedot koulutuksistani ja voit myös tutustua tuotteisiini ja minuun. 

Vaikuttavan kirjoittamisen koulutuspäivä Helsingissä 8.2.2018 klo 9-16, paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Vaikuttavan kirjoittamisen koulutuksen kehitin medianomi (YAMK) -opinnoissani. Koulutuksessa hyödynnän pitkää ammattikirjoittajakokemustani ja laajaa koulutustaustaani sekä pedagogista osaamistani tulevana ammatillisena opettajana.
Yhteinen tietopohja koostuu retoriikasta, retorisista keinoista, tarinallisuudesta, elokuvan dramaturgiasta noudetuista hyvän henkilöhahmon piirteistä ja henkilöhahmon koodauksesta. Koulutuksen esimerkit ja tehtävät voin räätälöidä ilman eri maksua juuri teidän toimialallenne, kun osallistujia päivän mittaisessa työpajassa on vähintään kolme henkilöä.
Kiinnostutko koulutuksesta? Ilmoittaudu kouluttaja Rita Dahlille: ritdahl@gmail.com
Tässä koulutuksen kurssikuvaus. Koulutus kestää seitsemän tuntia. Koulutuspäivän hinta on 300 euroa (sis. ALV)/henkilö.
Jos kyseinen päivä on vaikea, voit myös toivoa toista päivää ja päätämme sen kollektiivisesti.
Kurssikuvaus
Osaamistavoitteet:
  • ymmärtää vaikuttavan kirjoittamisen periaatteet: vaikuttava teksti sosiaalisena toimintana ja eetos-paatos-logos-kuvion ruumiillistajana.
  • osaa hyödyntää tarinallisuutta ja luoda hyvän henkilöhahmon tärkeimpiin sosiaalisen median kanaviin: Facebookiin, Instagramiin ja blogiin.
  • tunnistaa tärkeimmät retoriset keinot ja osaa hyödyntää niitä argumentoinnissaan sosiaalisen median monikanavaisissa teksteissä.
  • osaa monilukutaidon keskeiset periaatteet: lukea, tulkita ja rajallisessa määrin tuottaa monikanavaisia sosiaalisen median tekstejä.
Sisältö:
  • Retoriikan puhuja (eetos) -yleisö (paatos) – logos (perustelut) -ydinkuvio ja sen soveltaminen
  • Retoriset ja argumentoinnin keinot
  • tarinallisuuden periaatteet ja juuri teidän organisaationne ydintarinan kartoittaminen
  • joitakin tarinan keskeisiä elementtejä, kuten henkilöhahmon koodaaminen
  • sisältöä harjoitellaan tehtävien avulla, ja lisäksi vaikuttavien tekstityyppien, mielipideteksti, verkkoteksti, raportti, työelämätekstit avulla, toiveidenne mukaan.
  • Opittuja asioita harjoitellaan soveltamalla niitä monikanavaiseen sosiaaliseen mediaan: Facebookiin, Twitteriin, blogeihin ja Instagramiin, tai toiveidenne mukaan juuri teille tärkeillä alustoilla ja tekstityypeissä.
Kohderyhmät: Eri aloilla toimivat asiantuntijat viestinnän ammattilaisista markkinoinnin ammattilaisiin. Ihmiset, jotka tarvitsevat vaikuttavaa kirjoittamista työssään.
Toteutustapa: Lähiopetus: luennot, tehtäviä ja yhteinen palautekeskustelu.
Arviointi: Yhteinen palautekeskustelu ja opettajan palaute.
Koulutus on jatkuvasti tarjolla yksilöille, yrityksille, järjestöille ja muille kiinnostuneille tahoille. Kysy lisää, jos haluat tilata koulutuksen räätälöitynä: ritdahl@gmail.com

Comments

Popular posts from this blog

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale

Reidar Särestöniemi