Posts

Showing posts from April, 2018

Nälkätaiteilijamyytin todentajat

Nälkätaiteilijamyytin todentajat Itsensä työllistävät taiteilijatovat erityisen uhanalainen joukko, joka elää todeksi nälkätaiteilijamyytin. Sipilän hallituksen voimaansaama työllisyyslaki sivuuttaa tämän ammattiryhmän edut jättäen heidät yrittäjätulkinnan vuoksi mahdollisesti puille paljaille. Itsensä työllistävien taiteilijoiden tilanteeseen vaikuttavat suoraan yhteiskunnalliset olosuhteet ja näistä tärkeimpänä hallitusten päätökset. Sipilän hallituksen kärkihankkeisiin on kuulunut niin sanottu yrittäjyyspaketti, joka on vaikeuttanut itsensätyöllistäjien asemaa. Vuoden 2016 alussa tuli voimaan uusi työttömyysturvalaki, jolla omassa työssä työllistyvistä ei-työsuhteisista itsensätyöllistäjistä tehtiin yhdessä yössä yrittäjiä. Tämä on jättänyt monen itsensätyöllistävän taiteilijan kokonaan sosiaaliturvan ulkopuolelle. Kollektiivinen neuvotteluvalmius itsensätyöllistäjiltä puuttuu kokonaan ja he joutuvatkin usein myymään ammattitaitoaan polkuhinnalla. Aktiivimalli ankeuttaa tilannetta e…

Vastaanottoa Itsensä työllistävät taiteilijat Suomessa -pamfletista (Enostone 2017)

Viime aikoina kirjailijoiden toimeentuloon on kiinnitetty huomiota monessa eri yhteydessä. Ilahduttavin uutinen tuli tänä vuonna Sanastolta, joka sai neuvoteltua kirjastokorvaukset säälliselle tasolle. Soveltavan taiteen saralla on paljon yleistä pöhinää, ja luovan alan yrittäjyydestä puhutaan aiempaa enemmän. Tarvetta asennemuutokselle ja uusille käytännöille on.

Rita Dahlin tuore pamfletti, Itsensä työllistävät taiteilijat Suomessa. Yritys itsemurha-ammatin kuvaukseksi (Enostone kustannus, 2017) on tiivis tulkinta tilastojen karuista käkkyröistä.

Dahl ei säästele lukijaa vaan ampuu kovilla. Stressi on taiteilijan jatkuva seuralainen, koska yksin yrittävä ihminen joutuu jatkuvasti markkinoimaan itseään ja etsimään ostajia. Toisin kuin isompi yritys, jossa kukin ydintiimin jäsen voi keskittyä omaan tehtäväänsä – osa myyntiin ja markkinointiin, toiset tuotekehittelyyn, jotkut hallintoon ja taloustaulukoiden räknäämiseen – itsensätyöllistäjä joutuu tekemään kaiken omin voimin tai omasta…