Vaikuttavan kirjoittamisen koulutus lähi- tai etäsparrauksena ja itsensä työllistäjätViikko Galiciassa


Esiinnyn 19.10 Kerouac-festivaalilla Galiciassa! Olen Merja Virolaisen jälkeen 2. Galiciaan kutsuttu suomalaisrunoilija. Käännän 6 runoa portugalista suomeen italialaiselta, kroatialaiselta, galicialaiselta, asturiaslaiselta ja kiinalaiselta runoilijalta. Yhteensä käännän siis 35 runoa suomeksi. Vietän viikon autiolla Vigon saarella Galiciassa ja työstämme runokäännöksiämme.

Paikallinen media aiheesta:

Metropolitano

Pontevedra

Tiedote
Julkaisuvapaa heti
Itsensä työllistäviä taiteilijoita voisi palkata lähiötaiteilijoiksi
Rita Dahlin kirjoittama pamfletti Itsensätyöllistävien taiteilijoiden asema Suomessa (Enostone kustannus, 2017) on vastailmestynyt ajankohtainen puheenvuoro taiteilijoiden elinehdoista. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen voimaan saama työllisyyslaki sivuuttaa tämän ammattiryhmän edut ja jättää heidät mahdollisesti puille paljaille yrittäjätulkinnan vuoksi.
Vain harva itsensä työllistävä taiteilija täyttää ns. työssäoloehtoa. Osa ei kykene maksamaan itselleen edes eläketurvaa ja luottaa täysin takuueläkkeen olemassaoloon vuosikymmentenkin päästä. Ei voi puhua minkään näköisistä työsuhde-eduista; sen sijaan jokapäiväinen riisto tulee tutuksi.
Pamfletissa itsensä työllistävien taiteilijoiden asemaa tutkaillaan sekä yleisestä että yksityisestä näkökulmasta ilmiönä, joka on lainsäätäjille, poliitikoille ja suurelle yleisölle tuntematon. Pamfletti kerää yhteen tutkimustietoa, jonka perusteella voi esittää poliittisiakin vaatimuksia tilanteen korjaamiseksi.
Taiteilijat ovat yleensä hiljaa eivätkä valita huonoista työolosuhteista. Siksi he ovat näkymättömiä. Nyt se riittää! Pamfletti tekee näkymättömän näkyväksi ja vaatii itsensä työllistäville taiteilijoille sitä oikeutta, johon koulutus ja osaaminen oikeuttavat.
Rita Dahl on 18 teosta omaa julkaissut kirjailija, kääntäjä ja viestinnän tekijä, koulutukseltaan valtiotieteiden ja filosofian maisteri Helsingin yliopistosta. Hän jatko-opiskelee journalismin YAMK-tutkintoa Haaga - Helian ammattikorkeakoulussa ja on myös oopperaan ja klassiseen lauluun erikoistunut sopraano.
”Vaikka olen saanut 20 vuoden aikana lähes 50 apurahaa, ne ovat riittäneet vain köyhyysrajalla elämiseen. Teen kolmatta maisterintutkintoa, eli minun voi sanoa kuuluvan koulutuksellisesti ns. eliittiin, mutta työmarkkina-asemani ei vastaa lainkaan koulutuksiani. Yrittäjänä olen tottunut ottamaan selvää kaikesta itse. Tätä pidänkin monesti itsensä työllistävien taiteilijoiden parhaana puolena: he ovat todellisia moniosaajia omalla taiteenalallaan, ja lisäksi he ansaitsevat toimeentuloa usein myös toisessa ammatissa, kuten minä vapaana toimittajana ja viestinnän alan yrittäjänä. Vaikuttavat sanat toiminimeni tarjoaa kaikenlaista viestinnän suunnittelusta ja digitaalisen markkinoinnin tai some-suunnitelmien laatimisesta kirjoittamisen palveluihin ja koulutukseen.”
Itsensä työllistävien taiteilijoiden erilaiset väliinputoaja-asemat on korjattava työllisyys- ja sosiaalipoliittisin toimin ja heidän korkea osaamisensa on tunnustettava esimerkiksi työllistämällä heitä koko yhteisön hyvinvointia hyödyttäviksi kaupunginosataiteilijoiksi, koordinaattoreiksi ja asiantuntijatehtäviin.
Ulkoistamisten, yt-neuvotteluiden, pätkätyösuhteiden ja freelancereiden yleistymisen aikakaudella itsensä työllistäjyys nousee yhdeksi merkittäväksi työnteon tavaksi vakituisten työsuhteiden ohella. Puolueiden ja ammattiyhdistysten on aika herätä ajamaan itsensä työllistävien taiteilijoiden etuja työsuhteisten rinnalla.
Arvostelukappaleet: liisa.niinikangas@lighthouse.fi
Haastattelut, lisätiedot: ritdahl@gmail.com, puh. 0453104571

Vaikuttavan kirjoittamisen kurssin kuvaus ja ohjelma

Tavoite: 

Kurssini opettaa vaikuttavan kirjoittamisen periaatteet ja kehittää sisältötaitoja (retoriikan periaatteet, 
monimediaosaaminen), edistää itsereflektiivisyyttä, teksti- ja mediataitoja ja tekee kirjoittamisesta vaikuttavaa 
yhdistämällä journalismiin pieni ripaus markkinointiviestintää. Kohderyhmänä ovat eri alojen, eivät pelkästään 
viestinnän, alan asiantuntijat, joilla on paljon asiaosaamista omalla alallaan, mutta ei välttämättä media-, viestintä- ja tekstitaitoja.

Koulutuksessa ei varsinaisesti aleta opettelemaan uusia mediataitoja, esimerkiksi videontekoa, vaan siinä tehostetaan
jo olemassaolevan mediaosaamisen vaikuttavuutta.

Koulutuksen räätälöin tapauskohtaisesti kahden tunnin pituisesta minikoulutuksesta päivän mittaiseen koulutukseen.
Myös sisällöstä valitaan luonnollisesti keston pituuteen suhteessa yksi tavoitekohta tai koko päivän koulutuksessa 
voidaan tavoitella kaikkien kohtien oppimista. Oppimistavoitteiden saavuttaminen tapahtuu ennen muuta itsearvioinnin kautta.

Sisältö:

 -poliittisesta historiasta valittujen puheiden ja tekstien pohjalta analyysi- ja tekstintuotantotehtävät. Vaatii puhutun ja kirjoitetun englannin ymmärrystä.
·         Uuden kirjoittamisen vaatima monigenreosaaminen. Tekstitaidot monilla alustoilla printistä sosiaaliseen mediaan
·         Medialuku- ja monilukutaidon edistäminen analysoimalla mediatuotoksia eri julkaisualustoilla
·         Itsereflektiivisyyden ja -analyyttisyyden taitojen lisääminen antamalla palautetta omista tuotoksista yksin
ja yhdessä muiden kanssa
·         Vaikuttavuuden lisääminen yhdistämällä journalismi ripaukseen markkinointiviestintää. Kohderyhmien ja 
viestin teroittaminen.
·         Retoriikan perusperiaatteiden eetos, paatos, logos oppiminen ja soveltaminen omaan kirjoittamiseen
·         Tarinallisuuden lisääminen ujuttamalla omakohtainen tarina yrityksen tarinaan
·         Dialoginen kirjoittaminen, jossa opettaja tai ryhmä antaa palautetta mediatuotoksesta, simuloi 
toimeksiantaja-toimeksiannettava-suhdetta. Se opettaa neuvottelutaitoja ja oman tekstin parantamisen taitoja

Oppimistavat:

Tärkein oppimistapa on tekemisen kautta tapahtuva vaikuttavan kirjoittamisen osaamisen lisääminen. Tekeminen voi 
olla konkreettisia tekstitaitoja kehittävää tekemistä tai analysoinnin kautta tapahtuvaa itsereflektion kyvyn ja kriittisen medialukutaidon ja monilukutaidon lisääntymistä. Tekeminen tapahtuu yksilötyönä ja toisinaan ryhmätyönä.

Oppimistavoitteet:

·         ymmärtää, mitä monilukutaito tarkoittaa
·         oppia retoriikan ydinperiaatteet ja niiden avulla lisätä mediatuotosten ja tekstien vaikuttavuutta 
puhuja-asemia, kohderyhmiä ja perusteluita tehostamalla
·         oppia hyödyntämään tarinallisuutta ja vaikuttavia tarinoita
·         parantaa uuden kirjoittamisen edellyttämiä monimedia- ja monilukutaitoa sekä kriittistä medialukutaitoa, analyyttisiä taitoja ja itsereflektion kykyä

Comments

Popular posts from this blog

Malawi folk-tale

Apurahapaja I saa jatkoa lokakuussa - ilmoittaudu heti!

Surullisen hahmon ritari