Posts

Showing posts from June, 2017

Hyvästi, palkaton työ!

Hyvästi, palkaton työ!
Taiteilijabarometri 2016 kertoo taiteilijajärjestöjen johdon, myös TEMEn, näkemyksistä taiteilijoiden nykytilasta. Palkaton työ on ongelmista suurimpia, samoin toimeentulokilpailun koveneminen.
Taike ja Cupore ovat kehittäneet taiteilijabarometrin yhteistyössä tukemaan julkista keskustelua, joka ylittää taiteenrajat. Tarkoitus on herättää taidepoliittista keskustelua kokoamalla yhteen alan asiantuntijoiden näkemyksiä. Taiteilijabarometrin tarkoitus on olla myös ajankohtaisten asenteiden puntari.
Pilottibarometri toteutettiin vuonna 2015. Pilottibarometrin perusteella laajennettiin mm. aineistonkeruuta.
Vuoden 2016 barometrin teemana olivat taiteilijoiden työskentelyedellytysten muutokset: nämä ovat taloudellisia, sosiaalisia ja muita toimeentulon edellytyksiä. Taidetta koskevia arvoja ja asenteita reflektoidaan nyt taiteilijajärjestöjen hallitusten jäsenten kautta, koska he vastasivat kyselyyn. Taiteilijajärjestöt ovat tärkeitä taidepoliittisia vaikuttajia ja tai…

Sote-uudistus luo kahden kerroksen väkeä

Image
julkaistu Kanavassa

EU:n kehityspolitiikka keskittyy yhä tiiviimmin muuttoliikkeen torjuntaan

Juttuni Maailma.netissä Asiantuntijat pelkäävät, että EU:n kehityspolitiikasta tehdään rajavalvonnan väline. Rita Dahlmaailma.net 8.6.2017 Euroopan kehityspolitiikka on pakolaiskriisin myötä ajautunut kehitysjärjestöjen ja tutkijoiden mukaan yhä ehdollisempaan suuntaan. Järjestöt kritisoivat EU:n kehityspolitiikkaa etenkin yrityksistä tehdä kehitysavusta rajavalvonnan väline. "YK:n Agenda 2030 tunnustaa ihmisten liikkumisen myönteisen vaikutuksen kestävään kehitykseen. Euroopassa ihmisten liikkumiseen ja maahanmuuttoon suhtaudutaan tällä hetkellä kuitenkin pääosin kielteisesti, ja unionin viimeaikaiset toimet muuttoliiketilanteen ratkaisemiseksi ovat sotineet sen omaa arvopohjaa vastaan. Tämä on entisestään ruokkinut pelon ilmapiiriä Euroopassa”, toteaa kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen Kehyksen pääsihteeri Rilli Lappalainen. EU:n kehityspolitiikan kehitys on Maltan Vallettan tapaamisesta lähtien vuonna 2015 vahvistanut ajatusta kehitysavusta rajavalvonnan välineenä. &quo…