Kuka olen? Palveluni

Olen ammattikirjoittaja, jolta luonnistuvat kaikenlaiset tekstit tiedotteista journalismiin sekä kokonaisiin kirjoihin. Koulutukseltani olen valtiotieteiden ja filosofian maisteri ja vuoden alusta journalismin YAMK-tutkinnon tekijä Haaga-Heliassa. Kehitän tutkinnossa omaa palveluani, vaikuttavaa kirjoittamista ja kirjoittajasparrausta. Tutkinto myös tukee yritystoimintaani.

Tekstejä olen editoinut kustannustoimittajana parinkin laajan kirjan verran. Mediasuhteita olen hoitanut Suomen PEN-järjestössä, jossa myös hankin Keski-Aasia-kokoukselle 50 000 euroa. Käännöksiä olen tehnyt paljon: Lahden runotietokanta tunnistaa yli 200 lehtikäännöstäni.


Matkakirjoissani olen ottanut haltuun eri maiden kulttuureja ja yhteiskunnallisia olosuhteita ja esitellyt niitä kotimaiselle yleisölle. Olen haastatellut kirjoja varten mielenkiintoisia henkilöitä eri elämänalueilta ja paneutunut epäkohtiin, jotka juuri ko. maassa kiinnittävät huomiota. Usein kirjoissani on käsitelty erilaisten alkuperäiskansojen tai vähemmistöjen epätasa-arvoista tilannetta. Käsiteltyjä maita ovat Portugali, Etelä-Meksiko, Brasilia, Kypros, Kap Verde. 


Olen toiminut freelance-toimittajana 20 vuoden ajan, kirjailijana noin 12 vuotta. Olen julkaissut satoja juttuja kymmenissä lehdissä ja kirjailijana seitsemäntoista omaa teosta, sekä faktaa että fiktiota. Olen saanut vuodesta 2000 lähtien yhteensä noin viisikymmentä apurahaa.

Kouluttajana olen vetänyt muutamia sananvapausaiheisia koulutuksia kouluissa 2000-luvun lopulla. Viimeksi pidin tammi-helmikuussa Kriittisellä korkeakoululla viidestä kerrasta koostuvan lehtikirjoittamisen kurssin, jossa opeteltiin kirjoittamisen alkeita lukemisen, analyysin, lehtijutun suunnittelun ja kirjoittamisen avulla. Syksyllä lehtikirjoittamisen kursseja avautuu mahdollisesti TSL:llä ja Espoon työväenopistossa. Lisäksi suoritin vuonna 2017 kasvatustieteen perusopinnot.

Olen tehnyt kehitysviestintää Global Finlandille ja muille yhteiskunnallisille ja kulttuurilehdille. Suomen UN Womenissa viestinnän asiantuntijana syyskuusta 2016 maaliskuuhun 2017 käänsin artikkeleita, järjestin tapahtumia, tein tiedotteita, päivitin Twitter-tiliä, markkinoin.
Printissä osaamiseni on vankkaa ja hallitsen somen tärkeimmät kanavat. Muita medioita (radio, tv, video) olen ottanut haltuun viime vuonna Haaga-Helian täydennysopinnoissa. Minulla on näiden medioiden perustaidot olemassa ja hallitsen editointiohjelma Adobe Premieren perustoiminnot. Kielitaitoakin on, ranskaa osaan varsin hyvin, sekä muita romaanisia kieliä, erityisesti portugalia.


Palveluni

Vaikuttavalla retoriikalla hankitaan lisää kannatusta, tehostetaan myyntiä ja hankitaan ylipäätään lisää ystäviä ja vihollisia. Olennaista on tunteavastapuolen retoriikka ja liittolaisten sanoma. 

Opettelemme koulutuksessa käytännönläheisesti analysoimaan vastapuolen/liittolaisen puheita. Kuka puhuu, kenelle puhuu ja millä argumentein.

Aristoteleen Runousopissaan esittämät retoriikan perusperiaatteet:

Paatos: kuka puhuu

Eetos: kenelle puhutaan

Logos: millä argumentein puhutaan, mitä sanotaan

Nämä pätevät edelleen.

Rakennat vaikuttavia vastakkainasetteluja tuntemalla sekä vastapuolen että kumppaneidesi retorisen maailmankuvan rakennusaineet. Näitä asemointeja koulutukseni auttaa tunnistamaan ja kehittämään luovalla tavalla. 

Vaikuttavat sanat -koulutuksessa hyödynnän myös erilaisia luovia harjoitteita, joiden avulla virkistetään ja elävöitetään osallistujien luovuutta. Näissä harjoitteissa voi käyttää apuna valokuvia, musiikkia ja moniaistisuutta, joka auttaa avaamaan tukossa olevat aistikanavat. Koulutuksen kesto on noin tunnin tai sen voi räätälöidä halutun pituiseksi. Tunnin pituisen koulutuksen hinta on 300 euroa + ALV. Koulutuksen saa myös pidempänä, jolloin hinta kohoaa

Kirjoittajasparraus on kenelle tahansa harrastajakirjoittajalle suunnattu etäsparraus Skypessä, jossa saat palautetta teksteistäsi ja jossa halujen mukaan puhumme myös lähettämistäni lehtijutuista ja lehtikirjoittamisen vinkeistä. Sparrauskertoja on esimerkiksi kolme puolentoista tunnin kertaa, tai niin monta kertaa kuin vain haluat - vastaavasti silloin hinta myös kohoaa. Vain taivas on rajana!

Kirjoittajasparrauksessa kehitetään ja editoidaan ennen kaikkea omaa tekstiä ja opetellaan huomaamaan siinä esiintyviä sudenkuoppia. Sparraus auttaa tulemaan tietoiseksi omista maneereista ja välttämään niitä sekä kehittämään uudempia, luovempia ilmaisuja. Kirjoittajasparraus yksityisille 150 euroa + ALV. Yrityksille 250 euroa + ALV.

Kirjoitan myös artikkeleita ja muita tekstejä tilauksesta mihin tahansa mediaan. Teen myös tilauskirjoja aiheesta kuin aiheesta. Toimittajan ammattitaidolla perehdyn nopeasti vaativiinkin aihepiireihin. Näiden hinnat luonnollisesti vaihtelevat toimeksiannon laajuuden ja vaativuuden mukaan.

Kysy lisää: ritdahl@gmail.com tai soita: 045-3104571.

Comments

Popular posts from this blog

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale

Reidar Särestöniemi