Itsensätyöllistäjät ansaitsevat kunnon turvaa

Itsensätyöllistäjät ansaitsevat kunnollista turvaa ja vakituisen työn
Niin työläisellä kuin itsensätyöllistäjällä on oikeus palkkaan työstään. Itsensätyöllistäjä on monipuolinen sateenvarjokäsite, joka pitää sisällään niin yksinyrittäjiä, freelancereita, ammatinharjoittajia kuin apurahansaajia ja näiden ryhmien erilaisia yhdistelmiä. Itsensätyöllistäjät työskentelevät hyvin vaihtelevissa ammateissa osto- ja myyntiagentista fysioterapeuttiin ja kouluttajiin sekä taiteilijoihin.
Moni itsensätyöllistäjä kokee olevansa pakkoyrittäjä ja työskentelee yrittäjänä vain, koska palkkatyötä ei ole ollut saatavilla. Yleisiä piirteitä itsensätyöllistäjän työlle ovat alhainen tulotaso, heikko sosiaaliturva ja riippuvuus yhdestä työn tilaajasta. Myöskään eläketurva ei kerry apurahan varassa olevilla taiteilijoilla, jotka eivät saa maksaa eläketurvaa kuin apurahaa saadessaan. SKP:n mielestä itsensätyöllistäjien määrän kasvu onkin seurausta lisääntyneestä riistosta ja yhä suurempia voittoja tavoittelevien pääomapiirien pyrkimyksestä heikentää työväenluokan asemaa. SKP puolustaa itsensätyöllistäjien asemaa ja toimeentuloa.
Kohtuuttomat liian tiukat ehdot ja karenssit vaikeuttavat tänään itsensätyöllistäjien elämää. SKP vaatii työttömille itsensätyöllistäjille oikeutta työmarkkinatukeen ja opiskeluun samaan aikaan. SKP on myös esittänyt sosiaaliturvajärjestelmän yhtenäistämistä 1200 euron perusturvaksi. Myös tämä uudistus parantaisi itsensätyöllistäjien asemaa huomattavasti.
SKP vaatii, että nykyisen tempputyöllistämisen, pätkätyökulttuurin ja työn keskittämisen sijaan on perustettava kunnollisia työpaikkoja kuntien ja valtion panostuksilla. Työllistämistoimintaan ja peruspalvelujen tuottamiseen suunnatut lisäinvestoinnit luovat sekä työtä että hyvinvointia ihmisille. Lisäksi SKP esittää, että työtä on alettava jakaa esimerkiksi kahteen kuuden tunnin työvuoroon ansiotasoa alentamatta. TE-toimiston olisi joustettava ja sallittava myös tutkintoon johtava opiskelu työttömyysturvalla erityisesti usein jopa nollatuloja saaville itsensätyöllistäjille.
Itsensätyöllistäjien ja pakkoyrittäjien määrän kasvu on seurausta Suomessa jo useamman vuosikymmenen ajan harjoitetusta, työtätekevien etujen vastaisesta uusliberalistisesta politiikasta. Suomen kommunistinen puolue vaatii Sipilän hallituksen harjoittaman työpaikkojen ulkoistamisen ja palvelujen yksityistämisen lopettamista. Tämä on mahdollista työväenliikkeen ja työväenpuolueiden yhteisillä aloitteilla ja joukkovoimalla.
Suomen kommunistinen puolue 16.2.2017

Comments

Popular posts from this blog

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale

Reidar Särestöniemi