Vaihtoehtomedia-portaali käynnistyi

Osoitteessa vaihtoehtomedia,wordpress.com

Tässä hankkeessa on tarkoitus rakentaa internetiin vaihtoehtomedian portaali, jonka alta on löydettävissä yhteiskunnallisissa ja kulttuurilehdissä julkaistuja juttuja ja uutisia. Jaettavat sisällöt voivat olla printin lisäksi myös podcasteja tai videoita. Näin hankkeessa olisi myös vahva monimediainen aspekti.
Hankkeen päämääränä voisi olla medialukutaidon lisääminen ja vaihtoehtomedian tuominen suuren yleisön ulottuville, eli projektiin liittyisi myös vahva demokraattinen aspekti. Vastaavaa portaalia ei ole vielä olemassa, eivätkä pienet vaihtoehtomediat yleensä jaa sisältöjään verkossa. Hanke siis lisää muutenkin vaikeasti tavoitettavissa olevan tietosisällön saavutettavuutta.
Mediat! Voitte lähettää sisältöä osoitteella ritdahl@gmail.com. Printtiä, podcastia, videoita otetaan vastaan. Kerro julkaisupaikka ja vielä hienompaa, jos voisitte laittaa sisältöä, joka on median ulkopuolelta.
Hankkeen vetäjä on pitkän linjan kirjailija, vapaa toimittaja, VTM, FM Rita Dahl. Hän on viime vuonna opiskellut muun muassa videotyöskentelyä, narratiivista journalismia, radio- ja tv-työtä Haaga-Heliassa hankkien käytännön monimediataitoja ja –osaamista.

Comments

Popular posts from this blog

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale

Reidar Särestöniemi