Vihapuhetta ei tunnisteta

Vihapuhetta ei tunnisteta

Ählämi on tietyn kansanosan keskuudessa täysin normaali kutsumasana. Toinen kansanosa, kenties enemmistö, älähtää heti, kun tällaisia sanoja jonkun puheessa esiintyy.

Rasismi on sulautunut joidenkin suissa arjen sanastoon. Kieli ei ole kuitenkaan missään sosiaalisessa tyhjiössä, sanoja käyttämällä me tuotamme seurannaisvaikutuksia. Kielellä on sosiokulttuurisia vaikutuksia, siksi ei ole merkityksetöntä, millaisia sanoja käytämme.

Huomaan, että olen valinnut puoleni.

***

Poliittisessa korrektiudessa on aihetta, kun kyse on rasistisesta kielenkäytöstä ja suoranaisesta vihapuheesta. Rasistit ja vihapuheen käyttäjät vähättelevät sanavalintojaan ja nostavat arkipuheessa ”argumenttinaan” esimerkiksi kommunistien 1960-luvulla Suomen rikkaimmista julkistamat listat kysyen, eikö tämä sitten ole vihapuhetta.

Vihapuhe määrittyy kuitenkin tähän mennessä johonkin etniseen kansanosaan kohdistuvana verbaalisena rasismina, jolla pyritään vähättelemään ko. Kansanryhmän määritelmä on maahanmuuton aikana monipuolistunut, etten sanoisi monietnistynyt, mutta se ei silti muuta perusasetelmaa: vihapuhe kohdistuu usein johonkin uuteen kansanryhmään, joka on saapunut yhtenäiskulttuuriamme monipuolistamaan.

Islamisaation vastustajat tai maahanmuuttokriittiset puhuvat usein ”muslimeista, jotka tulevat raiskaamaan meidän naiset”. Rajat kiinni ja maahanmuuttokriittisten äänenkannattajassa, MV-lehdessä demonisoidaan yksinkertaisesti koko islam ja samalla muslimimiehet. Islamia pidetään uskontona, joka antaa perustelun ”vääräuskoisten” naisten raiskaamiseen. Ylipäätään islamin peikko perustuu paljolti muslimimiesten esittämiseen yliseksuaalisina tai rikollisen seksuaalisuuden (raiskauksien) uhkan maahan tuojina. Tavallisimmin tämä uhka esitetään muodossa: ”tyttöjemme tai naistemme raiskaus”. Implisiittisesti MV-lehti esittää islamin korottavan itsensä yhden ainoan oikean monoteistisen uskonnon jalustalle.

Paljonpuhuva on lehdessä esitelty rasistin muotokuva, jossa pääosassa on lehden päätoimittaja Ilja Janitskin. Rasisti on sen mielestä rasisti, koska hän rakastaa isänmaataan ja pitää Suomen lipusta, pitää islamia ja kulttuurimarxismia vaarallisena, puolustaa suomalaista maanviljelystä ja suomalaisia metsiä.

***

Kaiken kaikkiaan rasistin puhunnalla on etäisiä yhteyksiä 1800-luvun kansallisromantikkojen tapaan luoda kuvaa muuttumattomasta kansanluonteesta. Aivan samaan tapaan kuin 1800-luvulla, nykyisin hyödynnetään myyttisiä käsityksiä kansasta ja kansanluonteesta. Nyt myyttisten käsitysten uusintamisella ei ole kuitenkaan pyrkimyksiä luoda ja vahvistaa kansallista yhtenäisyyttä, vaan pikemminkin halu edistää populistisen politiikan pikavoittoja.


Rita Dahl

julkaistu Tiedonantajassa

Comments

Popular posts from this blog

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale

Reidar Särestöniemi