Posts

Showing posts from July, 2016

Vaikeinta/tärkeintä ovat termit

Image
tulossa julkaisuun seuraavaan Kanavaan

Kaksi kurssia Vantaalla

Vantaan työväenopistolla - ilmoittaudu ja mainosta!
Runontulkinta ja kirjoittaminen V161221 12 krt / 69 €
ti 17.15–19.45 13.9.–29.11.
Peltolan koulu, Rita Dahl
Runontulkinnan ja kirjoittamisen
kurssilla luetaan Mirkka Rekolan,
Pentti Saarikosken, Eeva-Liisa Mannerin
ja Paavo Haavikon kaltaisia
klassikoita ja opiskellaan runon
keskeisiä työkaluja, kuten metafora,
metonymia ja symboli ja kirjoitetaan
omia runoja.
Lehtijutun analysointi ja
kirjoittaminen V161211 12 krt / 69 €
ma 17.15–19.45 12.9.–28.11.
Peltolan koulu, Rita Dahl
Journalismin ja kaikenlaisen kirjoittamisen
kurssi jolla tutustutaan
hyvän (lehti)kirjoittamisen periaatteisiin
lukemalla erinomaisia juttuja
ja kirjoittamalla itse niitä. Kurssilla
luetaan suomalaislehdissä julkaistuja
henkilöjuttuja ja reportaaseja,
keskustellaan ja kirjoitetaan itse.
Kirjoittamisen tyylit ovat vapaita:
kaikkea saa kirjoittaa elämäkerrallisesta
tekstistä lehtij uttuun, reportaasiin,
proosaan ja runoon.

Ilmoittautua voit  10.8. lähtien: Verkossa osoitteessa www.ilmonet.fi Puh…

Ruokakamppailujen ja öljytuhojen Nigeria

Teksti Rita Dahl Teksti Rita Dahl
Nigerian asukkaat kärsivät nälän ja luonnonvarojen riiston seurauksista.
Muutaman monikansallisen suuryhtiön agribisnestä edistävän politiikan seurauksena sosiaalisen eriarvoisuuden asetelmat pysyvät Nigeriassa muuttumattomina. Tätä voi kutsua nälän politiikaksi. Pienviljelijät elävät äärimmäisessä köyhyydessä, koska globaalien ruokajättien voitot eivät valu heidän suuntaansa. Ruokakriisit maailmalla vuosina 2008 ja 2010 ovat lisänneet sijoituksia maatalousaiheiseen tutkimukseen. Väestön kasvu, maaperän hedelmällisyyden katoaminen ja ilmastonmuutoksen seuraukset rasittavat afrikkalaisia viljelijöitä. Tutkimuskaan ei ole kuitenkaan hyödyttänyt afrikkalaisia viljelijöitä, vaan se toimii ruokajättien eduksi. Pienimuotoisen agroekologian sijasta se tavallisesti suosii suureen volyymiin nojaavaa agribisnestä.
Tavoitteena siemenperimän hallinta
GMO (geenimuunneltu organismi) on kokonaisvaltainen väline maailman sosiaalisen ja taloudellisen epätasa-arvon yl…