Ensimmäinen kritiikki

Rita Dahl: Liikennevaloja eksyneille.
Kolera. 103 s.
Kirjailijana verrattain tuottelias Rita Dahl ei vaivaudu peittelemään runoilmaisunsa päivänpoliittisia motiiveja. Tekijä uhkaa tuoreen runoteoksensa nimiölehdellä lopettaa ilmaisen työn tekemisen – kirjoittamisen – tykkänään, mikäli rahahanat eivät jatkossa aukea ”entistä suuremman säätiökontribuution” muodossa.
Liikennevaloja eksyneille, Dahlin kuudes runokokoelma, jatkaa myös sisäsivuillaan yhteiskunnallisesti orientoituneen ilmaisun reviirillä. Kasvavien tuloerojen konkreettisia vaikutuksia ruotiva synkkävireinen teos pureutuu muun muassa syrjäytymisen ja mielenterveyden rakoilun aiheisiin. Materiaalinen yltäkylläisyys ja porvarillisen tapakulttuurin pöyhkeät seremoniat asettuvat runoissa räikeään vastavaloon suhteessa tekstien minäpuhujien sosioekonomiseen alhoon.
Säe- ja proosamuotoista tekstiä sekä aforistista ilmaisua toisiinsa limittävä teos hahmottuu joltisenkin epätasapainoisena kokonaisuutena. Tyylikeinojen ja runoaiheiden moneus korostaa harmillisesti myös teoksen esteettistä hajanaisuutta. Eniten ongelmia ilmenee avokätisesti annostellun, mutta kauttaaltaan kummallisen laiskaksi rytmitetyn proosarunon alueella. Teknisesti vaativa muoto latistuu erityisesti aivan kokoelman alussa näennäiskriittiseksi irtovitsailuksi, jonka kärki katkeaa viimeistään 1990-lukulaiseen ironisuuteensa.
Laajoissa säemuotoisissa runoissa Dahlin teksti sen sijaan herää paremmin eloon. Erityisesti sikermissä ”Vastaanottajaa ei tavoiteta” ja ”Súia missú” ilmaisun toteava perusvire resonoi onnistuneella, vaikuttavalla tavalla paitsi lukijan, myös tekstin ulkopuolisen maailman kanssa.
Teoskokonaisuudesta on yhtä kaikki hankala saada otetta. Runojen ilmaisullinen skaala leviää turhan laveaksi, ja samalla kokoelman ajankohtainen yhteiskunnallinen ydinmehu hukkuu monilajisen tekstisopan pyörteisiin.
Miikka Laihinen

Sen verran on pejoratiivinen kritiikki, että antaa aiheen ajatella, miksi kriitikko tahallaan lukee negatiivisesti aiheellista ja koko ammattikunnankin puolesta puhuvaa omistusta ja sivuuttaa kovien väittämiensä perustelun esimerkein tyystin?

Comments

Popular posts from this blog

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale

Reidar Särestöniemi