Posts

Showing posts from May, 2015

Oikeudeton ryhmä

Oikeudeton ryhmä
Itsensä työllistäjät ovat heterogeeninen joukko eri alojen ammattilaisia, mutta yhteistä heille on, että peräti 20-30 prosentin taloudellinen tilanne on epävakaa. Heidän sosiaali- ja eläketurvansa pitää korjata poliitisin toimin.
Itsensätyöllistäjien määrä on Suomessa kasvanut 2000-luvulla. Vuonna 2013 he muodostivat noin kuusi prosenttia Suomen työllisistä, eli heitä oli noin 152 000 henkilöä. Kasvu on ollut voimakasta esimerkiksi media- ja rakennusaloilla. 
Itsensä työllistäjien määrän kasvu liittyy myös laajempaan työntekoon liittyvään rakennemuutokseen. Irtisanomiset ja yt-neuvottelut ovat lisänneet yrittäjien määrää, mutta myös työnantajaosapuoli yrittää ulkoistaa yrittäjäriskiä muille kuin itselleen. Yrittäjäriskin ulkoistamiseen liittyy käytännöllisiä hyötyjä: työnantaja välttyy normaaleilta työnantajavelvoitteilta kuten työeläkemaksuista. Moni puolue on alkanut vaatia nollatuntisopimusten kieltoa ja vähintään 18 tunnin työsopimuksia, jolloin työntekijän perusoike…

Rautatie, joka lupasi kehitystä

Rautatie, joka lupasi kehitystä


Tuolla menee täysi hiilijuna
kulkee läpi silmiemme väkivaltaisesti
katoaa rautatietä pitkin
menee, janoisena, Intian valtameren suuntaan

Pöly majoittuu sielujemme jokaiseen kulmaan
hiili joka tuntee kuoleman
kuolema joka tuntee hiilen
mutta juna meni jo Intian valtamerelle.

Ja juna menee
ja tulee
menee
uudelleen täynnä meidän
maastamme turhaan puristettua hiiltä.
Ja kapina vapautuu laulun hyminässä
joka lauletaan oikein kapinarytmin mukaan.

Joka päivä Moatizesta Teten osavaltiossa, Mosambikista, lähtee tonneittain hiiltä kansainvälisille markkinoille. Hiili kuljetetaan rautatietä pitkin, joka lähtee Moatizestä (Moatizen alueeella jolla sijaitsevat suurit hiilikaivokset) ja loppuu Porto da Beiraan. Tuo hiili, joka kuljetetaan pitkin Vale-Moçambiquen kaivosta, kulkee diskriminoimatta paikallisyhteisöjen silmien edessä pitkin tuota rautatietä. Yhteisöt ovat katkaisseet usean kerran tuon linjan asettamalla barrikadeja kieltääkseen junien kulun, tapana painostaa Mosambikin …