Tunnelmia turuilta ja toreilta ja viime hetken tietoa


Jokelassa korostin, että näissä vaaleissa äänestetään myös hyvinvointivaltion tulevaisuudesta: säilyykö se vai aletaanko sitä rapauttaa. Esim. TTIP-vapaakauppasopimus on uhka terveyspalveluiden ja koulutuksen julkisuudelle ja edullisuudelle. Globaalissa maailmassa emme elä tyhjiössä: Kansainvälisen politiikan trendit siirtyvät myös kotimaiseen politiikkaan. Talouskuri-innon pitäisi muuttua elvyttäväksi julkisen sektorin tukemiseksi. Julkinen sektori on rakennettu tukemaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia, joilla ei ole työterveyshuoltoa ja muita etuja. Pidetään kiinni työläisperheiden lasten oikeudesta sosiaaliseen nousuun korkeakoulutuksen avulla.
Edustuksellisessa demokratiassa vain annettu ääni vaikuttaa. Jos olet tyytymätön tehtyyn politiikkaan, anna mahdollisuus pienpuolueen asiaehdokkaalle. Vain annettu ääni ratkaisee - vetämätön viiva on tyhjä huuto korpeen, se ei johda mihinkään!
Minun numeroni on 5, Uusimaa.

Uupumus näkyy, huomenna henkäistään.


SKP:n perusvaatimukset. Minä korostan myös itsensä työllistäjien asemaa; oikeus sosiaaliturvaan saatava joustavasti, eläketurva tarvittaessa myös. Ammattitaiteilijoille esim. työsuunnitelmaa ja toteutusta vastaan taiteilijapalkka.Tämä Korsossa tapaamani rouva kertoi tarinansa, joka todisti, että turvaverkossamme on aukkoja. Hän joutui työkyvyttömyyseläkkeelle selän takia, mutta miehen tulot olivat liian suuret, eikä rouva saanut aluksi mitään tukea. Tällaisia aukkoja paikkaisi perusturva/tulo: 1200 euroa yhdeltä luukulta tarvitseville.


Karjaalla jaettiin kasseja. SKP:n Uudenmaan piirisihteeri Tiina Sandberg ja lohjalainen ehdokas Aatu Sorvari myös kuvassa.


Punakaartin aktiivi Keravalta lupasi äänestää minua. Äänestä sinäkin. Uusimaa, 5. Helppo muistaa.


Tässä valistan lohjalaista äänestäjää SDP:n harjoittamasta politiikasta. Lipposen hallituksen ohjelmaan kirjattiin 1995, että Suomi menee EMU:n kolmanteen vaiheeseen eli pankkiunioniin ensimmäisten joukossa ja menikin marraskuussa 2014. Pankkiunioni merkitsee syvintä liittovaltiovaihetta EU:n talous- ja rahapolitiikassa. Nyt olemme siis äärimmäisen yhteisvastuullisia velkamaille ja vastuussa kaikista sijoittaja- ja yksityispankkien tappioista. EMUsta on kuitenkin mahdollista erota, jos siihen löytyy riittävästi kansallista poliittista tahtoa. Markankin voi ottaa tarvittaessa takaisin käyttöön. (Kreikan olisi aikoinaan pitänyt saada erota EMUsta ja devalvoida drakma.)Sloganeissa SDP on "pienen ihmisen" kannalla, reaalipolitiikassa Lipposen hallitus oli viemässä Suomea ensimmäisten joukossa EMU:n kolmanteen vaiheeseen pankkiunioniin. Pankkiunioni merkitsee syvintä liittovaltio- eli federalismikehityksen vaihetta unionin talous-ja rahapolitiikassa ja sen vaikutukset ovat luonteeltaan ennustamattomat EMU:n arkkitehtienkin mukaan. Eläkkeelle jäänyt VTM:n korkea virkamies on todennut, ettei EMU:ssa olo ole pakollista: jäsenmaa voi siitä erota.

Rouva oli perinteisesti äänestänyt demareita, mutta lupasi nyt miettiä kun sai minulta valistusta.
Kysyin Tuomiojalta hänen kantaansa TTIP-sopimukseen. Kerroin, että sopimus uhkaa työntekijöiden ja luonnon perusoikeuksia ja että olen perehtynyt Suomen ulkoministeriön neuvottelutavoitteisiin. Suuri demokratia- ja läpinäkyvyysvaje on, että Euroopan komissio ei ottanut käsittelyynsä Stop TTIP:n kansalaisaloitetta, jossa vaadittiin neuvottelujen keskeyttämistä. Neuvotteluihin liittyvä epäkohta on, että kansalaisjärjestöt eivät saa tietoonsa neuvotteluasiakirjoja ja että Euroopan komissio ja USA:n senaatti neuvottelevat lähinnä suljettujen ovien takana. Obaman hallinto pyrkii ns. Fast Track Authorityyn vedoten edistämään neuvotteluita mahdollisimman nopeassa tahdissa.

TTIP tällaisenaan loisi markkinatuomioistuimen, jossa suuryhtiöt ovat olleet voittajina lähes 2/3:ssa oikeustapauksia. Sijoittajasuoja uhkaisi siis kansallisvaltioiden suvereenia itsensämääräämisoikeutta. Markkina-aseman heikentämisargumentilla suuryhtiöt voivat haastaa oikeuteen kokonaisia valtioita. TTIP on joillekin vielä tuntematon asia. Tässä keskustelemassa loviisalaisen letunsyöjän kanssa.


Vanhusten kohtelusta ja kotihoidosta:
Olen inhimillisen vanhustenhoidon kannalla. Vaikka trendi on kohti kotihoitoa, kaikilla vanhuksilla ei ole omaisia, jotka voisivat heistä huolehtia ja kaikki eivät tule toimeen kotiolosuhteissa. Hoivasta ei saa tehdä monopolinkaltaisten, veroparatiiseja käyttävien sote-yhtiöiden temmellyskenttää! TTIP-sopimus avaa nimenomaan tämänkin yksityistämisen mahdollisuuden sekä soteen että koulutukseen, hyvinvointivaltion peruspilareihin. Julkisesti tuotettuina ja edullisina ne hyödyttävät ennen muuta kaikkein köyhimpiä ja muodostavat samalla hyvinvointivaltion kaksi peruspilaria. Me äänestämme nyt myös hyvinvointivaltion tulevaisuudesta, onko sitä vai aletaanko sitä romuttaa säännönmukaisesti.

vihreabuddha.org kysyy ilmastopolitiikasta. Vastasin.
1.Mihin konkreettisiin toimiin Suomen tulisi ryhtyä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?
Kannatan ns. negatiivisten ulkoisvaikutusten huomioimista talouskasvun ohella. Tämä kuuluu ns. osallisuustaloustieteen
periaatteisiin. Ympäristön saastuttamisesta pitää määrätä yrityksille vero.
Kioton sopimuksen ilmastotavoitteita pitää edistää mahdollisimman nopeassa tahdissa.
Useissa luotettavissa ja tieteellisesti vertaisarvioiduissa kv. tutkimuksissa on todettu, että radikaaleihin ilmastonmuutosta torjuviin toimiin on ryhdyttävä 15 vuoden sisällä tai olemme menettäneet taistelun ilmastonmuutosta vastaan ja lämpeneminen ja napajäätiköiden sulaminen alkaa olla hallitsematonta.
Ehkä väestöpolitiikka, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja valistukseen? Siis ei Kiinan yhden lapsen mallia, mutta vapaaehtoinen jälkeläisten määrän rajoittaminen.

2.Mikä on linjasi turpeen polttoon?
Turpeen poltto pitää lopettaa ja korvata uusiutuvilla energiamuodoilla, joista yksi tuulivoima.
3.Missä aikataulussa Suomen tulisi luopua fossiilisista polttoaineista?
Niin nopeasti kuin mahdollista, ks. vastaus yksi.

4.Miten valtio voi tukea yksityisiä kansalaisia ja yhteisöjä, jotta myös he osallistuisivat kasvihuonepäästöjen vähentämiseen?
Esimerkiksi valistamalla, tiedottamalla siitä miten ekologista ja kierrätykseen ja kasvispainotteiseen ruokavalioon perustuvaa elämäntapaa kannattaa suosia, lentokonematkailun päästömaksu pakolliseksi (mutta progressio pienituloisten hyväksi?) Muovipussidirektiivi? Ekologinen ja ilmastoystävällinen elämäntapa koostuu sarjasta pieniä arjen tekoja.Olen eläinten edustaja 2015-2019 eli allekirjoitin Animalian ja SEY:n vetoomuksen.

 Alla vielä väitteet ja vastaukseni.
http://vaalikone.elainpolitiikka.net/Ehdokas/Nayta/20225

Eläinten paikalleen kytkeminen tulee kieltää.

"Jos minusta olisi kiinni, naudat saisivat käyskennellä vapaana laitumella kauemminkin."

Porsaiden kirurginen kastrointi ja vasikoiden nupoutus ilman toimenpiteen aikaista kivunpoistoa ja riittävää jälkikivunhoitoa tulee kieltää.

"On ihmisen harhaluulo, ettei eläintä sattuisi tai että eläin ei tuntisi. "

Turkistarhaus tulee kieltää siirtymäajalla myös Suomessa.
"Turkistarhauskielto voimaan! Eläinsuojelijoiden videot tarhoilta ovat karmeaa katsottavaa. Turkiseläinten paikka on villissä luonnossa."

Suomen tulee laatia konkreettinen toimintasuunnitelma eläinkokeiden vähentämiseksi ja tuskallisimpien eläinkokeiden lopettamiseksi vähitellen kokonaan.
"Voisivatko ihmiset valita sellaiset meikit ja vaatteet, joita ei ole suunniteltu eläinten tuskalla?"

Koirien ja kissojen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin tulee olla pakollista.
"Omistajalla on vastuu lemmikistään: kesäkissoja ei saa ottaa kukaan."

Villieläinten käyttö sirkuksissa, delfinaarioissa ja muussa vastaavassa viihdekäytössä tulee kieltää kokonaan.
"Ihminen on vuosisatoja alistanut eläimen viihdytyksensä kohteeksi, on eläinten aika saada oikeutta!"

Suomeen tulee luoda valtion kustannuksella maan kattava loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitoverkosto.
"Jos ihmisilläkin on hoitolat, miksei eläimilläkin? Mutta ennen kaikkea rekisteröinti estämään holtittoman eläinten hylkäämisen. "

Kasvisperäisen ruoan osuutta suomalaisten ruokavaliossa tulee lisätä erilaisin ohjauksellisin keinoin.
"Kannatan ohjauksellisten keinojen lisäämistä osittain, mutta kaikista ei koskaan saada kasvissyöjiä."

Comments

Popular posts from this blog

SLE ei estä pianistia toteuttamasta unelmiaan

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale