Finanssipolitiikka kuriin

Vihdin vasemmiston vaalipaneeli

(katso sivupalkista linkit vaalivideoihin, myös Järviradion esittelyyn, video numero 3)

Markkinoille ei enää lisää valtaa

Suomen kommunistisen puolueen listalla sitoutumattomana ehdokkaana oleva vantaalainen eurovaaliehdokas Rita Dahl on kansainvälisesti suuntautunut kirjailija. Koulutukseltaan hän on sekä valtiotieteiden että filosofian maisteri.

Dahl on julkaissut runo- ja tietoteoksia ja proosaa, sekä toimittanut useita teoksia. Lisäksi laaja taiteellinen orientaatio kattaa klassisen laulun harrastuksen äänialanaan sopraano. (Opintoja 15 vuotta, suuntana Wagner.)

Laajoilta, eri puolille maailmaa suuntautuneilta matkoilta on syntynyt matkakirjoja sekä journalismia joissa Dahl tuo esille alkuperäiskansojen oikeuksia sekä ihmisoikeuksiin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä näkökulmia.

”Uskon, että sekä käytännön kokemuksellani ja taustallani voin hyödyttää päätöksentekoa europarlamentissa monin tavoin”, perustelee Dahl eurovaaliehdokkuuttaan.

Talouspoliittisten kysymysten lisäksi hän kokee EU-vaalikeskustelussa tärkeiksi ihmisoikeudet ja Euroopan Unionin sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyvät kysymykset.

”Finanssipolitiikalle pitää asettaa rajat. Vain julkis- ja yhteisomisteisia pankkeja voi tukea, ei sijoittajapankkeja. Kestävällä talous- ja finanssipolitiikalla on varmistettava kaikille edulliset julkiset peruspalvelut, erityisesti koulutus ja sosiaali- ja terveydenhuolto. Varainsiirtovero pitää saattaa voimaan ja samoin veroparatiisiyhtiöiden käyttökielto. EU menettää veronkierron vuoksi vuosittain sata miljoonaa euroa.”

Dahl katsoo voivansa EU:n parlamentin kautta vaikuttaa unionin yleiseen talouspolitiikkaan, jonka hän näkee heijastuvan myös kotimaan politiikkaan.

”Unionin päätöksillä on nykyään laajat vaikutukset myös Suomen sisäpolitiikkaan. Monien kotimaisten politiikkalohkojen päätöksenteon raamit asetetaan nykyään EU:n päämajassa Brysselissä. Työllisyyttä, sosiaaliturvaa, julkisia hankintoja koskevia päätöksiä säädellään ylikansallisesti. Samoin sote-sektorin problematiikkaa, kuntauudistusta ja monia muita isoja kotimaan politiikan kysymyksiä ratkottaessa joudutaan ottamaan huomioon Euroopan unionin kantoja kyseisiin asioihin.”

Euroopan Unionin ja USA:n vapaakauppasopimus

Dahl näkee, että toteutuessaan TTIP-sopimus uhkaa tehdä yhtiöistä voimakkaampia kuin kansallisvaltiot.

”Esimakua on jo saatavilla. Tupakkayhtiö Philip Morris on haastanut Australian valtion välimiesoikeuteen tupakkamainonnan rajoittamisesta ja EU-päättäjät ovat heränneet siihen tosiasiaan, että sama voisi toistua Euroopassa, jos tuomioistuinten neutraaliudesta luovuttaisiin.”

Sopimukseen kaavailtu sijoittajasuoja kaventaisi julkisen vallan käyttöä Euroopassa ja siirtäisi sitä
kyseenalaisen yksityisen elimen piiriin. ”Saksan hallitus vastustaa sijoittajasuojaa kokonaisuudessaan. Myös EU:n ja Yhdysvaltain kuluttajat ovat halunneet sijoittajasuojan pois sopimuksesta. Maailman suurin ammattiliitto, saksalainen IG Metal pitää sopimusta uhkana sekä kuluttajien että työntekijöiden oikeuksille ja vaatii neuvottelujen lopettamista välittömästi”, muistuttaa Dahl.

Kauppasopimukseen mahdollisesti sisältyvä investointisuoja suojaa yritystoimintaa erilaisilta kansallisilta heikennyksiltä.

”Esimerkiksi ruotsalainen Vattenfall on nostamassa kannetta Saksan valtiota vastaan, koska valtio on saattanut voimaan uusia Hampurissa sijaitsevaa hiilivoimalaa koskevia säännöksiä ja muuttanut tällä tavalla kilpailuasetelmaa. Kansallisvaltioiden pitäisi edistää yritystoimintaa pelkästään ”positiivisin insentiivein”, muistuttaa Rita Dahl vapaakauppasopimuksen vaaroista”

Salaiset neuvottelut

Kansalaisjärjestöt ovat esittäneet kriittisiä näkemyksiä vapaakauppaneuvotteluiden avoimuudesta. Neuvottelut ovat EU-komission vastuulla eikä kansallisilla hallituksilla ole omia edustajia näissä tärkeissä neuvottelupöydissä.

”Huolestuttavaa on, että Yhdysvaltain kongressin jäsenet eivät ole saaneet tietoa EU:n, tosin eivät välttämättä oman hallituksensakaan neuvottelupositiosta. Kansallisten parlamenttien jäsenillä ei ole myöskään Atlantin toisella puolella ole pääsyä Yhdysvaltain asiakirjoihin. Noin 600 suuryritystä saavat reaaliaikaisesti neuvotteluasiakirjat, mutta kansalaisyhteiskunnalla ei ole vastaavaa pääsyä asiakirjoihin”, tietää Dahl kertoa.

Finanssimarkkinoiden valta

Vaikutusvaltaiset ekonomistit esittävät Euromemorandum 2014-muistiossaan (Eurooppalaiset ekonomistit vaihtoehtoisen talouspolitiikan puolesta -vuoden 2014 raportti) että eurooppalaisten instituutioiden tulisi asettaa päämääräksi finanssimarkkinoiden vallan vähentäminen.

”Tämä edellyttäisi pankkireformia ja spekulatiivisten toimenpiteiden täydellistä kieltämistä. Julkisia ja yhteisomisteisia pankkeja pitäisi suosia ja pankkeja pitää kehittää tarpeeksi vahvoiksi, jotta ne voivat tukea finanssiprojekteja ja ottaa tuotannollisia riskejä. Euroopan keskuspankin pitäisi rahoittaa vain todellisia, ei virtuaalitalouden tarpeita. Talouspolitiikalle tulisi kehittää myös tiukka valvonta”, vaatii Dahl.
Euromemorandumissa kritisoidaan TTIP-neuvotteluja vahvasta yhtiöiden intressien painotuksesta ja vaaditaan, että Euroopan Parlamenttia ja kansalaisyhteiskuntaa tiedotetaan neuvottelujen edistymisestä.

Vapaakauppaneuvotteluihin ovat ottaneet kantaa myös muiden muassa internetin sananvapauden kannattajat sekä ympäristötieteilijät. ”Vaarana on, että sopimus tekisi internetistä sensuroidumman, valvotumman ja kalliimman. Ympäristötieteilijöiden mielestä vapaakauppasopimus tällaisenaan tekisi ympäristötieteellisen tutkimuksen poliittiset vaikutukset kokonaan mahdottomiksi.Vapaakauppaneuvotteluihin liittyy useita jääviyskysymyksiä. Miksi EU:n komissio valittiin laatimaan kestävyysraporttia”, kysyy SKP:n eurovaalilistan sitoutumaton ehdokas Rita Dahl.

julkaistaan SKP:n Uudenmaan Näköala-lehdessä


Comments

Popular posts from this blog

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale

Reidar Särestöniemi