After Dawn -verkkolehden haastattelu

After Dawn -verkkolehden haastattelu

28. huhtikuuta 2014 kello 16:18
Rita Dahl (SKP, sit.)Millaisena pidätte EU:n kilpailukykyä digitaalisilla markkinoilla ja miten kehittäisitte sitä? 

EU näkee digitaaliset sisämarkkinat yhtenä mahdollisesti suurimpana kehityskohteena. En kuitenkaan usko, että kaikkein haavoittuvimmat hyötyisivät asiasta eniten (kuten Euroopan parlamentti uskoo), koska heillä ei ole monesti minkäänlaista kiinnostusta tietotekniikkaan (iän tai muiden syiden vuoksi). Sen sijaan suurimmat tietokoneyritykset voisivat hyötyä taloudellisesti eniten erilaisista uusista pilvipalveluinnnovaatioista. Ne hyödyttäisivät myös erikokoisia yrityksiä.


Millä tavoin patentti- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä pitäisi kehittää ja minkä takia? 

Tekijänoikeudet (immateriaalioikeudet) ja patenttioikeus suojaavat tietokoneohjelmaa jäljittelyltä ja takaavat esim. taiteilijoille ja journalisteille lopulliset oikeudet teokseensa tai kehittämäänsä tuotteeseen. Nythän journalisti joutuu jutun myydessään monesti luovuttamaan lopulliset tekijänoikeutensa eli oikeuden juttunsa muunteluun eri medioihin. Näin ei saisi olla: itsensä työllistäminen on jo tarpeeksi vaativa toimeentulon ansainnan tapa.Internet ja tietokone ovat muuttamassa nyt taloutta ja yhteiskuntaa erittäin radikaalisti. Miten murros tulisi ottaa huomioon koulutuksessa? 

Ei yksioikoisesti lisäämällä IT-alan koulutusta, vaan tekemällä siitä monipuolisempaa ja erikoistunempaa, niin että se ottaa yhä paremmin huomioon jatkuvasti kehittyvän digitaalisen maailman (pilvipalvelut). Viestinnän alalla digitalisoituminen on myös uhka ammattitoimittajille: kansalaisjournalismi ei koskaan voi korvata ammattijournalismia ja asiantuntemusta. Journalistien pitää kehittää uusia digitaalisia ansaintalogiikoita.Mitä mieltä olette Yhdysvaltojen harjoittamasta laajasta vakoilusta, jonka Edward Snowden paljasti viime vuonna? 

Globalisoituvassa maailmassa internetiä käytetään myös väärin kansalaisten sosiaaliseen kontrollointiin. Näin ei saisi olla.Millaiset keinot EU-mailla tulisi kansalaisten seurantaan?

En usko digitaaliseen seurantaan muuten kuin ammattirikollisuuden ehkäisyn ja torjunnan osalta.Absoluuttinen, EU-tasolla määrätty verkkoneutraliteetti -- kyllä vai ei?

Kyllä, jos se mahdollistaa vapauden valita palveluntarjoaja.

Comments

Popular posts from this blog

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale

Reidar Särestöniemi