Iranin naiset muutoksen eturintamassa


Iranin naiset muutoksen eturintamassa

Iranin kansallinen vastarinta –koalitio taistelee Iranin demokratisoitumisen puolesta. Iranin kansallinen vastarinta -koalition puheenjohtajan Maryam Rajavin mielestä mullahit ovat saattaneet Iranin perikatoon naisia sortavilla laeillaan.


Naisia estetään matkustamasta, omistamasta omaisuutta, heidät voidaan pakottaa naimisiin, he eivät saa kulkea ulkona ilman miespuolista vartijaa: heiltä puuttuu itsemääräämisoikeus.

Koalitio on perustettu vuonna 1981, ja siinä on yli 500 jäsentä, joista osa kuuluu kansallisiin vähemmistöihin. Koalition omien sanojen mukaan se on ainoa ”oikea” oppositio Iranissa. Mir-Hosein Musavin oppositio on heidän mielestään uskollinen teokratialle.

Rajavin mielestä ”huomisen Iranissa” naisilla pitäisi olla oikeus taloudelliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen tasa-arvoon eli poliittiseen vaikuttamiseen niin halutessaan.

”Uskonnollisen diktatuurin eli mullahien naisia sortavien lakien vuoksi tuhannet naiset ovat joutuneet vankilaan tai heitä on kidutettu. Naisvihamielisyydellä ei ole tekemistä islamin kanssa: se on rakkauden, tasa-arvon ja vapautuksen ja anteeksiannon uskonto, jonka mukaan ihmisoikeus ei riipu sukupuolesta.”

Iranin kansallinen vastarinta –koalition ja PMOI:n jäsenistä yli 120 000 on murhattu vuoden 1979 jälkeen. Vaalienjälkeiset tapahtumat ovat laukaisseet maahan suurimman sisäisen kriisin sitten vuoden 1979 islamilaisen vallankumouksen.

Konkreettisia vaatimuksia

Rajavi pyysi Suomea painostamaan YK:ta ja kansainvälistä yhteisöä noudattamaan tiukkaa linjaa suhteessa Iraniin. Paneelin puheenjohtajana toiminut entinen europarlamentaarikko Piia-Noora Kauppi puolestaan kehotti Suomea luopumaan rauhanomaisesta politiikasta suhteessa Iraniin.

Joitakin edistysaskelia on otettu. Euroopan Unioni ja Yhdysvallat allekirjoittivat 8.2.2010 julkilausuman, jossa ne vaativat, että Iranin hallitus alkaa noudattaa ihmisoikeusvelvoitteita. Julkilausumassa tuomitaan myös ihmisoikeusloukkaukset, joihin Iranin hallitus on syyllistynyt kesäkuun presidentinvaalien jälkeen. Iranin kansallinen vastarinta toivoo EU:n vaativan rajoituksia myös kauppasuhteisiin, poliittisten teloitusten lopettamista ja avoimen dialogin aloittamista heidän kanssaan.

Rajavi ja paneeliin osallistuneet ihmisoikeusjuristit Algeriasta ja Suomesta vaativat YK:n painostavan Irania sulkemaan Ashrafin leirin.

”YK on tehnyt viime vuonna Ashrafia koskevan julkilausuman, joka olisi nyt vihdoin toteutettava. Toivon Suomen pyrkivän vaikuttamaan tämän toteutumiseen.”

Iranin uskonnollinen johto ja Irakin hallitus sopivat yhdessä Ashrafin hyökkäyksestä. 28.-29.7.2009 tehtiin hyökkäys Ashrafiin People´s Mojahedin Organization of Iranin (PMOI) aseettomia jäseniä vastaan. PMOI on Iranin kansallinen vastarinta –koalition suurin jäsen, joka aloitti Ashrafin rakentamisen vuonna 1986 omilla varoillaan. Ashrafissa asuu noin 3 000 ihmistä, joista tuhat on naisia.

Rajavi on kehittänyt kymmenen kohdan suunnitelman tulevaisuuden Irania varten. Rajavin listalla ovat: pluralistinen poliittinen järjestelmä, joka kunnioittaa yksilönvapauksia, YK:n ihmisoikeuksien julistuksen kunnioittaminen, kuolemantuomion lopettaminen, kirkon ja valtion erottaminen toisistaan, täydellinen sukupuolten välinen tasa-arvo, nykyaikaisen lainsäädäntöjärjestelmän kehittäminen, oikeus yksityisomistukseen ja markkinatalouteen, rauhanomainen ulkopolitiikka, joka kunnioittaa YK:n peruskirjaa sekä ydin- ja massatuhoaseeton Iran.

Rita Dahl

Suomen iranilaisten naisten yhdistys järjesti keskustelutilaisuuden Finlandia-talossa 11.3.


julkaistu Global Finlandissa

Comments

Popular posts from this blog

SLE ei estä pianistia toteuttamasta unelmiaan

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale