Perhesuunnittelu ehkäisee ilmastonmuutosta ja talouskriisiä
Perhesuunnittelu ehkäisee ilmastonmuutosta ja talouskriisiä

International Planned Parenthood Federationin (IPPF, Kansainvälinen perhesuunnitteluliitto) johtaja Gill Greer uskoo, että naisten lisääntymisterveyttä parantamalla ja vapaaehtoista perhesuunnittelua edistämällä ehkäistään talouskriisin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

IPPF koostuu 147 kansalaisjärjestöstä ympäri maailmaa. Kaikilla on 1994 pidetyn Kairon kokouksen pohjalta laadittu visio lisääntymisterveydestä, jonka noudattamista Greer valvoo. 179 maata on allekirjoittanut sopimuksen, jota kaikki eivät kuitenkaan noudata.

Myös Greerin järjestö korostaa lisääntymisterveydestä, ehkäisystä ja vapaaehtoisesta perhesuunnittelusta huolehtimisen tärkeyttä ja pyrkii jäsenjärjestöjensä kautta vaikuttamaan hallituksiin, jotta nämä täyttävät velvoitteensa. Tavoitteeseen pääsy ei onnistu ilman dialogia kaikkien osapuolten kesken.

"Helsingin tapahtuma on ainutlaatuinen, koska täällä on tuotu yhteen hallinto ja kansalaisyhteiskunnan toimijat", sanoo kansalaisyhteiskuntaa intohimoisesti puolustava Greer.

Haavoittuvimmat kärsivät eniten


Talouskriisistä ja ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten ne, jotka ovat vähiten vastuussa eli köyhien maiden naiset ja lapset. Aivan liian usein he joutuvat maksamaan hengellään. Ilmastonmuutoksen ja talouskriisin vaikutuksesta maaperä köyhtyy, vesi vähenee ja puita hakataan. Sosiaalinen epätasa-arvo on suurempaa kuin koskaan. Tässä tilanteessa on yhä tärkeämpää, että avunantajat jatkavat köyhien maiden tukemista.

"On vahvaa näyttöä vapaaehtoisen perhesuunnittelun ja pienempien perheiden välisestä yhteydestä. Mitä paremmin koulutettuja naiset ovat, sitä vähemmän heillä on lapsia, sitä terveempiä lapset ovat ja todennäköisemmin he kouluttautuvat enemmän. Useimmat naiset valitsevat enemmän lapsille, eivät enemmän lapsia", Greer sanoo.

Näin syntyy positiivinen arvokehä näkyvän köyhyyden kehän sijaan. Myös kuolleisuusasteen laskeminen saa naiset hankkimaan vähemmän lapsia. Materiaalinen puute saa naiset polttamaan vauvan kehdon ja pilkkomaan huonekalut polttopuiden tarpeessa.

Ehkäisyn tarve lisääntyy

Naiset ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen ehkäisyssä, koska he tietävät parhaiten, mitä heidän perheensä tarvitsee. Jos heillä on mahdollisuus vapaaehtoiseen perhesuunnitteluun, he tekevät valintoja, jotka edistävät terveyttä yksilön ja yhteisön tasolla.

Nyt 201 miljoonalla naisella ei ole mahdollisuutta ehkäisyyn ja varttumassa on kaikkien aikojen suurin, peräti kolmen miljardin suuruinen nuorin sukupolvi. Maailmanpankki on arvioinut, että ehkäisyntarve lisääntyy 75 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Pelkästään lisääntymisterveydestä ja ehkäisyvälineiden saatavuudesta huolehtiminen ei riitä; WWF:n arvion mukaan teollisuusmaiden tulee antaa 115 miljardia euroa kehitysmaiden päästövähennys- ja sopeutumistoimiin.

Lisääntymisterveydestä huolehtiminen on erityisesti avunantajien vastuulla, Greer korostaa. "ICPD on todennut, että naisten lisääntymisterveyteen panostaminen tulee nelinkertaisesti takaisin. Talouden tasapainoinen kasvu ei ole mahdollista ilman panostamista naisten oikeuksiin ja terveyteen."

Silti perhesuunnittelun tuki on vähentynyt 30 prosentista 12:een vuosina 1994–2008.

"Toinen puoli, mistä ei puhuta, on kulutus. Talouskriisin ja ilmastonmuutoksen ehkäiseminen edellyttää elämäntavan muutosta teollisuusmaissa", Greer tähdentää.

"Vernor Vinge esitti teorian, jonka mukaan on olemassa 15 tapaa estää ilmastonmuutos. Yksi niistä on hyvä vapaaehtoinen perhesuunnittelu. Joidenkin mielestä se on tärkein keino estää ilmastonmuutosta. Ensin on kuitenkin huolehdittava siitä, että kaikilla on mahdollisuus lisääntymisterveydestä huolehtimiseen."

Greer visioi maailmaa, jossa on 11 miljardin ihmisen sijasta 8,3 miljardia. (Toim. huom. 11 miljardia on YK:n arvio maapallon väkiluvuksi vuonna 2050. Arvio toteutuu, jos hedelmällisyys ja kuolleisuus pysyvät vuosituhanteen vaihteen tasolla.) Tällaisessa maailmassa ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia kunnolliseen elämään, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja elämänlaatuun.

Gill Greer puhui ulkoministeriön kansalaisjärjestöseminaarissa 4. marraskuuta 2009.


julkaistu Global Finlandissa 5.11.


Rita Dahl

Comments

Popular posts from this blog

SLE ei estä pianistia toteuttamasta unelmiaan

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale