Vaihtoehtoisia kuvia maailmasta

Vaihtoehtoisia kuvia maailmasta

Rita Dahlin tietokirja Kuvanluojat esittelee kuvia luovia taiteilijoita, joiden työväline on joko pensseli tai kynä. Teos tuo lukijoiden eteen nuorena kuolleita suomalaisia kuvataiteilijoita, 2000-luvun suomalaisia esikoisrunoilijoita ja viisitoista ulkomaalaista nykykirjailijaa.

Kirja tarjoaa muutaman aukeaman kokoisen makupalan jokaisesta taiteilijasta, niin tämän elämästä kuin teoksista. Esiin pääsevät muun muassa Kalervo Palsa, Olli Lyytikäinen, Timo Hännikäinen, Vilja-Tuulia Huotarinen, Nawal El Saadawi, Orhan Pamuk ja Umberto Fiori.

Elämäkertatietojen ja teosten esittelyjen rinnalla Kuvanluojissa käsitellään maalausten ja kirjojen takana olevia filosofioita sekä taiteilijoiden mielipiteitä elämästä ja taiteesta. Mielenkiintoinen on esimerkiksi pohdiskelu melankolian ja luovuuden yhteydestä toisiinsa taidemaalari Magnus Enckellin (1870–1925) kohdalla.

Amerikkalainen kirjailija Charles Bernstein(s. 1950) taas toteaa kirjan haastattelussa: »Ehkäpä runous on rikos massakulttuuria, kulutuskulttuuria vastaan, koska se ei tähtää tuottamiseen. Runoudessa kun on kyse täysin epätuottavasta toiminnasta, perustavanlaatuisesta vastarinnasta globalisoituvassa maailmassa.»

Tunnettujen taiteilijoiden lisäksi tilaa annetaan marginaalissa oleville, vähemmän tunnetuille nimille. Kuvataiteilijoiden kohdalla ongelmallista on, ettei kirjassa ole kuvia. Lukijan on vaikea pysyä mukana, kun kirjoittaja kuvailee ja analysoi eri tauluja – erityisesti, koska monet esiin nostetuista maalauksista eivät ole kovin tunnettuja.

Ratkaisuna olisi voinut olla keskittyminen ainoastaan sanataiteilijoihin, sillä kuvien poisjättäminen tietokirjasta on kyseenalainen valinta. Jokaiselta runoilijalta puolestaan olisi voinut valita näytteeksi yhden kokonaisen runon. Jos lukija jaksaa nähdä vaivaa, kirjassa mainitut maalaukset tai runot voi toki etsiä taide- tai runokirjoista tai googlettaa.

Paljon matkusteleva kirjailija ja vapaa toimittaja, Kulttuurivihkojenkin avustaja, Rita Dahl on itse kerännyt kokoelmansa tiedot suomalaista esikoiskirjailijoista ja ulkomaalaista nykykirjailijoista haastattelemalla jokaista erikseen. Hän on tehnyt suuren ja kunnioitettavan työn tapaamalla kirjoittajat henkilökohtaisesti.

Samalla herää kysymys, millä perusteilla juuri kyseiset sanataiteilijat on valittu teokseen. »Koko pallon kirjailijat» -osiossa kerrotaan viidestätoista elossa olevasta kirjailijasta ympäri maailmaa. Hajanainen joukko saa miettimään, onko kirjailijat valittu sillä perusteella, kenet Dahl on sattunut tapaamaan matkoillaan ja keneltä saanut varattua haastatteluajan.

Kansainvälisen joukon lopuksi esitellään yllättäen suomalainen, pienin piirin tuntema nykyrunoilija Maria Tapaninen, joka on vuosien ajan työskennellyt kirjastonhoitajana Ruotsissa.

Kuvanluojien heikkous on siinä, että on vaikea määritellä, kenelle se on suunnattu ja mikä sen pääasiallinen funktio on. Kirja ei ole eksaktin tieteellinen, eikä siten hyvin sovellu lähdeaineistoksi tieteellistä työtä tekeville. Niteen toisiaan seuraavat lyhyehköt esittelyt eri taiteilijoista taas tekevät siitä raskaan ja hakukirjamaisen luettavaksi huvin vuoksi.

Esittelyjen rakennettakin olisi voinut miettiä enemmän, sillä luvut tuntuvat usein loppuvan kuin seinään. Kirja sisältää myös taiteilijoiden elämästä paljon pieniä yksityiskohtia (kuten tietoa heidän pukeutumistyylistään), joita voi pitää joko turhanpäiväisinä tai sitten kokonaiskuvaa rikastuttavina. Kuvanluojat on sirpalemainen esitellessään niin 1800-luvun maalareita kuin oman aikamme kolmikymppisinä runoilijoita. Kirjan voi nähdä joko sillisalaattina tai runsaudensarvena.

Kuvanluojien vahvuus on siinä, että se on sivistävä ja helppolukuinen. Kirja on myös inspiroiva. Kuvanluojat on varmasti kannustavaa luettavaa taiteilijantyöstä haaveileville tai taidetta jo luoville, sillä se tuo esiin esittelemiensä taiteilijoiden kokemat vastoinkäymiset ja syyt, jotka saivat heidät innostumaan ja jatkamaan työtään.

Elisa Helenius

julkaistu Kulttuurivihkot 5/2009:ssä

Comments

Popular posts from this blog

SLE ei estä pianistia toteuttamasta unelmiaan

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale