Saksan vahva vasemmistoSaksan vahva vasemmisto

Die Linkellä on kunnianhimoinen tavoite liittopäivävaaleissa: saada yli 20 prosenttia tai enemmän äänistä.

Reilut kymmenkunta ihmistä on kokoontunut Linken vaalitilaisuuteen Jüterbogin kulttuurikeskukseen syyskuun ensimmäisenä päivänä. Puolue menestyi edellisenä sunnuntaina mainiosti Thüringenin, Saarlandin ja Sachsenin osavaltioiden parlamenttivaaleissa. Thüringenissä puolue oli toinen 27,4 prosentin äänisaaliilla ja Saarlandin 21,3 prosentin sekä Sachsenin 20,6 prosenttia takaavat toisen tai kolmanneksi vahvimman puolueen aseman CDU:n ja SPD:n jälkeen.

Linke on vahva hallituskoalitioehdokas lähes viidessä osavaltiossa, mutta liittotasavallan parlamentissa, liittopäivillä (Bundestag) se on oppositiossa.

Diana Golze on edustanut Linkeä ensimmäisen nelivuotiskauden ajan liittopäivillä ja haluaisi jatkaa. Hänen lempiteemojaan liittopäivävaaleissa ovat antimilitarismi ja lasten oikeudet, jonka hyväksi hän on erityisesti työskennellyt. Golze on kotoisin Brandenburgista, josta Linkellä on yhteensä viisi edustajaa liittotasavallan parlamentissa. Osavaltio tunnetaan korkeasta työttömyysasteestaan ja muitakin sosiaalisia ongelmia riittää.

”Saksassa on peräti 2,5 miljoonaa köyhien perheiden lasta. Heidän vanhempansa ansiotulot ovat 60 prosenttia yleisestä keskitulosta. SPD ja CDU ovat tehneet viime vuosina liittopäivillä päätöksiä, jotka ovat hyödyttäneet niitä, joilla on jo ennestäänkin. Vanhempainraha on tulonsiirto varakkaille henkilöille. Viime parlamenttikauden alussa vuonna 2006 ruoan arvonlisäveroa kohotettiin 7:stä prosentista 19:ään prosenttiin. Tämä vaikeuttaa erityisesti köyhien elämää.”

Siksi Linken keskeinen vaaliteema on ”sosiaalinen tasa-arvo”: siitä puhe, mistä puute. Puolueen 44-sivuisessa englanninkielisessä liittopäivävaaliohjelmassa Consistently Social. For Democracy and Peace sysätään vastuu Saksan ulkopolitiikan militarisoitumisesta SPD:lle ja Vihreille.

”Linke-poliitikkojen tehtävä on tuoda väestön enemmistön tietoisuuteen vähemmistölle tärkeitä asioita, joista suuret mediakonsernit eivät kirjoita.”

Golze vastustaa äärioikeistolaisuutta ja muukalaisvihamielisyyttä, kannattaa turismin edistämistä kotikunnassaan Brandenburgissa ja helppoa liikkuvuutta kaikille väestöryhmille.

Sotaan uppoaa turhaan rahaa

Golzen mielestä turha sodankäynti imee sisuksiinsa mielettömästi rahaa, joka voitaisiin käyttää sosiaalisten ongelmien hoitamiseen ja köyhien aseman parantamiseen.

”Saksalaisia sotilaita on lähetetty Afganistaniin sotimaan 3 500, ja heistä 630 on menettänyt henkensä. Lähetimme sotilaita myös Georgian ja Libanonin ”rauhanturvaoperaatioihin”. On älytöntä lähettää nuoria sotilaita kuolemaan.”

Golze lukee pätkän toimittaja Danilla Dahnin kirjasta Wehe den Sieger - Ohne Osten keine Westen. Tekstissä käsitellään Jugoslavian konfliktia, NATOn roolia siinä, saksalaisten puolueiden reaktioita kriisiin. Linken edeltäjää PSD:tä lukuun ottamatta kaikki puolueet suhtautuivat myönteisesti NATOn väliintuloon.

”Suuret mediakonsernit manipuloivat saksalaista mediajulkisuutta. Puolueista Vihreät puolustivat kaikkein kovaäänisimmin sotilaallista väliintuloa.”

Tilaisuudessa käy selväksi, etteivät Linken kannattajat pidä juurikaan vihreistä. Eräs yleisön jäsen kommentoi, että vihreät ovat kaukana ympäristö- ja rauhanpuolueesta, jollaista kuvaa he yrittävät itsestään luoda. Vihreät tukevat Afganistanin sotaa.
Paikalla olevat vanhemmat Linken kannattajat kertovat sotakokemuksistaan. Eräs vanha rouva arvelee olevansa ainoa paikalla olija, joka on kokenut vuoden 1939 pommitukset.

”Olin isovanhempien luona Bayreuthissa. Iloitsen vieläkin siitä, että olen edelleen hengissä. Olen menettänyt kymmenen lähiomaistani sodassa.”

Myös Linken Jüterbogin vaalipäällikkö Maritta Böttcher yhtyy Belgrad-muistojensa myötä sodan kauheuksien päivittelyyn.

”Kaikki talot olivat maan tasalla. Normaali elämä, oluella ja viinillä käyminen paikallisessa kapakassa, ei ole siellä mahdollista. Aseet tuovat vain ongelmia, eivät ratkaisuja.”
Tilaisuudessa käsitellään myös vanhoja haavoja, kuten kansallissosialistista fasismia ja militarismia.

”Linke on ainoa puolue, joka käyttää kansainvälisoikeudellisia perusteluita liittopäivillä. Toivon, että jonakin päivänä tällaisesta ajattelusta tulee enemmistön tapa ajatella”, Golze puntaroi.

Yhtään noista perusteluista ei kuitenkaan kuulla Golzen tilaisuudessa. Entä Golzen suhde Linken johtohahmoon Oscar Lafontaineen? Lafontaine on hänelle esikuva, jolta nuoremmilla on opittavaa.

”Hän tuntee tärkeät poliitikot eri ryhmistä, eikä meillä olisi tällaista Linkeä ilman häntä. Hän kehotti minua esittämään kysymyksiä liittopäivillä. Mitä on sota? Mitä merkitsee sosiaalinen tasa-arvo? Mikä on oikein”, toteaa Golze silmät ihailusta palaen.

Tultuaan valituksi Linken liittopäiväedustajaksi Golze oli nuori äiti. Samaa nuoruuden viattomuutta hänessä tuntuu olevan vieläkin jäljellä. Ehkä juuri se auttaa häntä saamaan äänivyöryn liittopäivävaaleissa.

Suuret teemat

Linken suuria vaaliteemoja liittopäivävaaleissa on nykyisen talousjärjestelmän aiheuttaman sosiaalisen eriarvoisuuden tuhojen korjaamisen. Kapitalismi on suuri peikko Linken vaaliohjelmassa. Epäoikeudenmukaisuus on Linken mielestä seurausta voittoja tavoittelevasta talousjärjestelmästä, jolle työpaikkojen menetykset eivät paljon merkitse. Linke haluaisi, että asiasta huolestuneet perustaisivat säätiön, jonka tehtävä on lisätä työpaikkoja.

Sosialismin hengessä Linke vaatii tasa-arvoisempaa verouudistusta, julkisten palveluiden turvaamista, demokraattista koulutusuudistusta, uuden median valjastamista demokratiaa edistämään; ylipäätään sosiaalivaltion säilyttämistä. Kaiken kaikkiaan ohjelmassa esitetään paljon suosituksia, mutta vähemmän selityksiä sille, miten suosituksiin päästäisiin.

Puolueen vaalipäällikkö Dietmar Bartsch on ilmoittanut puolueen kampanjateemoiksi liittopäivävaaleissa myös vähimmäispalkan ja paremman koulutuksen. Linke vastustaa toisen luokan lääkeyrityksiä ja kannattaa pyrkimystä yhdenvertaisuuteen, rikkaiden korkeampaa verotusasteen.

Puolueen vaaliohjelman ydinlupauksia ovat pitkäaikaistyöttömille tarkoitetun Hartz IV-ohjelman kuukausikorvauksen korottaminen 500 euroon, vaatimus kymmenen euron vähimmäistuntipalkasta ja sadan miljoonan euron ohjelma, josta kaksi miljoonaa on varattu uusien työpaikkojen luomiseen.

Vuoden 2005 liittotasavallan parlamenttivaaleissa Linke profiloitui uusliberalismia ajaneen SPD:n vaihtoehtona, eräänlaisena protestipuolueena. Näissä vaaleissa Linke on asettanut ennätyskorkeat tavoitteet saada yli 20 prosenttia äänistä tai enemmän. Puolue yltää hallituskoalitioon kuitenkin vain osavaltioissa, ei liittopäivillä.

Boksi

Die Linken historia


Saksan demokraattista tasavaltaa 1949 - 1989 hallinnut Sosialistisen yhtenäispuolue (SED) muuttui 2005 Vasemmistopuolue PDS:ksi, joka yhdistyi kaksi vuotta myöhemmin vasemmistososiaalidemokraateista koostuneen WASG:n kanssa vasemmistopuolue Die Linkeksi. Puolueen edeltäjä SED oli Berliinin muurin murtumiseen asti marxismi-leninismin kannattaja.

Linken kannatus on vakiintunut noin 12 prosenttiin. Kesäkuun Eurooppavaaleissa puolue menestyi odotettua heikommin yltäen vain 7,5 prosentin äänisaaliiseen. Linken jäsenistö on vahvasti ”itävoittoista”: puolueella on peräti 50 000 jäsentä entisessä Itä-Saksassa ja 26 000 lännessä.

Linke on jakaantunut muun muassa antikapitalistiseen, sosialistiseen, kommunistiseen, sosialidemokraattiseen, emansipatoriseen ja uudistajien siipeen. Reformistinen FsD on puolueen aktiivisin fraktio, antikapitalistinen ja sosialistinen siipi suljetumpia.

Linken puheenjohtaja Oscar Lafontaine herättää monenlaisia tunteita jäsenistössä. Hän on toisaalta puolueen uudistaja ja iso, paha susi. Kriitikot pitävät Lafontainea populistina; entisten itäsaksalaisten mielestä hänen SPD-kritiikkinsä on turhan äänekästä. Lafontainella on vankka kannatus Saarlandissa, jonka ylipormestarina hän on toiminut yhdentoista vuoden ajan. Vain Vihreiden Joschka Fischer on ollut yhtä hallitsevassa roolissa ennen häntä.

Rita Dahl

julkaistu Kansan Uutisissa 18.9.

Comments

Popular posts from this blog

SLE ei estä pianistia toteuttamasta unelmiaan

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale