Kolumbian keskittynyt media

”Pienellä suuromistajien vähemmistöllä ja mielipiteenmuodostajilla on pääsy kaikkiin audiovisuaalisiin medioihin. Nämä asiantuntijat kontrolloivat kansaa luomalla stereotypioita ja ennakkoluuloja. Heidän käsissään on audiovisuaalisen kuvakerronnan tuotanto.”

Lehdillä ei mene hyvin. Painokset ovat pieniä ja ne leviävät vain alueellisesti. Kriittisellä ja itsenäisellä medialla ei ole Kolumbiassa juuri jalansijaa. Myös toimittajien huono palkkatilanne vaikuttaa haluttomuuteen harrastaa kritiikkiä. Pienillä paikkakunnilla toimittajien kriittisyyden tappavat paitsi FARCin sissit, myös marxilaiset guerillat.

”Printtimedia on täysin voimaton massiivislevikkisen television hallitusta suosivan tiedonjakelun ja radion 24 tuntia vuorokaudessa kestävän informaatiotulvan keskellä. Printtimedia on vähemmistössä suhteessa kaikkialle levittyvään radioon ja televisioon.”

Rubén Darío Flórez, Bogotán kansallisen yliopiston semiotiikan ja viestintäteorioiden apulaisprofessori

Comments

Popular posts from this blog

SLE ei estä pianistia toteuttamasta unelmiaan

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale