Julkinen kirje Suomen PENin jäsenistölle

Julkinen kirje Suomen PENin jäsenistölle


Ihmettelen, miksi Suomen PENin puheenjohtaja Jukka Mallinen halusi estää esiintymiseni joulukuussa Kiilan, Suomen PENin ja Sadankomitean tilaisuudessa joidenkin olettamiensa mielipiteiden perusteella.

Kysyin Malliselta sähköpostitse, miksi hän perui saamani alustavan kutsun. Hän vetosi siihen, että "illan konsepti" on toinen. Kuulemani perusteella hänen esittämänään perusteluna oli kuitenkin se, että hän piti olettamiaan mielipiteitäni Venezuelan tilanteesta vääränlaisina. PENin johtokunnalle suunnatussa viestissään, jossa asiaa setvittiin, Mallinen oli tietääkseni perustellut poissulkemistani sillä, että olin hänen mukaansa "kehunut Chavezia ja Venezuelan nykysuuntaa".

Mallisen mielipiteistäni tekemien oletusten paikkansapitävyys on toissijaista. Sen sijaan ihmettelen sitä, jos (oletettuja) mielipiteitäni on käytetty perusteluna ekskluusiolle Penin toiminnassa.

Voi olla, että asiassa on tapahtunut jokin väärinkäsitys enkä ole ymmärtänyt kaikkea asiaan liittyvää. Koska en saanut kahdenvälisessä kirjeenvaihdossa Malliselta kunnollista vastausta kysymykseeni (paitsi vastakysymyksen siitä, mikä on suhtautumiseni Hands Off Venezuela –verkostoon) ja koska asia on mielestäni periaatteellisesti kiinnostava, esitän nyt ihmettelyni hieman laajemmin.

Kunnioitan suuresti Penin toimintaa ja periaatteita ja olen mielelläni mukana Penin toiminnassa. Olisinkin kiinnostunut kuulemaan peniläisiltä, minkälaiset mielipiteet esimerkiksi Latinalaisen Amerikan politiikasta ovat sellaisia, että ne mahdollistavat Penin toiminnassa mukana olemisen.

Parhain terveisin,

Roxana Crisologo
Suomessa asuva maahanmuuttajarunoilija


Hei,

Sekä Jukka Mallinen että Jukka Koskelainen ovat ponnekkaasti tivanneet suhdettani Hands Off Venezuela –järjestöön. Vaikka asia onkin alkuperäisen ihmettelyni kannalta toissijainen, tässä asiasta pari riviä.

En kuulu Hands Off Venezuela -järjestöön. Hugo Chávezin hallituksen suhteen minulla on sekä kritiikkiä että toiveita. Esimerkiksi sananvapauskysymysten kohdalla Chávezin toiminta on toisinaan ollut ongelmallista.

Yhdysvaltain imperialistisen politiikan vastustamisessa tai Etelän pankin kaltaisten vaihtoehtojen rakentamisessa Chavezin hallituksen toiminta sisältää monia lupaavia asioita.

Chavezin hallitus jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Omat mielipiteeni poikkeavat käsittääkseni sekä Hands Off –järjestön turhan kritiikittömästä ihailusta että monien Chávezien vastustajien mustavalkoisesta asenteesta.


Parhain terveisin,

Roxana Crisologo

Comments

Popular posts from this blog

SLE ei estä pianistia toteuttamasta unelmiaan

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale