Avoin kirje Suomen PENin johtokunnalle

Avoin kirje Suomen PENin johtokunnalle

Tiedoksi: Roxana Crisólogo


Hämmästyimme luettuamme runoilija Roxana Crisólogon avoimen kirjeen Suomen PENin johtokunnalle. Kirjeen mukaan vaikutti siltä, että Suomen PENin puheenjohtajalla olisi mielipiteenvapautta rajoittavia pyrkimyksiä. Mielestämme on yleisesti ottaen outoa, että Venezuelan presidentistä Hugo Chavezista ei olisi mahdollista sanoa mitään hyvää ilman seuraamuksia.

Johtokunnan jäsen Jukka Koskelainen puolustaa PENin nettisivuilla päätöstä kieltää Crisólogon esiintyminen PENin tilaisuudessa joulukuussa. Hän kirjoittaa muun muassa, että "koska kyseessä on hallitus (so. Venezuelan), joka on rajoittanut voimakkaasti sananvapautta…"

Tämä lausunto ei pidä paikkaansa. Venezuelassa on samanlainen sananvapaus kuin muissakin demokraattisissa maissa. On kummallista, että Koskelainen ei ole Venezuelassa asuessaan kuullut ja nähnyt, miten yksityisessä omistuksessa oleva media haukkua räksyttää ja mustamaalaa Hugo Chavézia ja hänen hallituksensa toimia täysin vapaasti. Millä perusteilla Koskelainen voi väittää, että Venezuelassa ei ole sanavapautta?

Venezuelan hallitus ei jatkanut toukokuussa 2007 kaupallisen RCTV -kanavan toimilupaa maan kattavassa, valtion omistamassa lähetysverkossa. Se johtui kanavan pitkään jatkuneesta eettisesti arveluttavasta toiminnasta, josta tälle medialle oli myös langetettu sakkotuomioita, sekä aktiivisesta osallistumisesta demokraattisilla vaaleilla valitun presidentin kaappaukseen vuonna 2002.

RCTV -kanavaa ei kuitenkaan "vaiennettu" kuten kansainvälinen media uutisoi, vaan se jatkaa edelleen presidentti Chavezin mustamaalaamista ja saippuasarjojensa tuottamista. Tätä törkyä se saa aivan vapaasti lähettää kaapeli- ja satelliittikanavilla. Toimiluvan loppumiseen johtaneista syistä tarkemmin Voima-lehdessä nro 6/ 07 julkaistussa artikkelissa "Tuhkimotarina jatkuu" http://www.voima.fi/content/view/full/2200. Teksti myös alla.

PENin peruskirjan mukaan "jäsenet sitoutuvat vastustamaan vapaan lehdistön vääristymiä, kuten väärien tietojen julkistamista, tahallisia valheita sekä tosiasioiden vääristelyä poliittisten ja henkilökohtaisten etujen saavuttamiseksi".

Tuota kaikkea edellä mainittua RCTV on tehnyt. Jos PENin johtokunta noudattaisi peruskirjaansa, sen olisi tuomittava RCTV -kanavan ja sen omistajan Marcel Granierin toiminta "poliittisten ja henkilökohtaisten etujen saavuttamiseksi".

Minkä tahansa maan hallitus ei olisi antanut vallankaappaukseen osallistuneen tv-kanavan jatkaa lähetyksiään kansallisessa verkossa paitsi Venezuelan. Se odotti vielä viisi vuotta, kanavan toimiluvan loppumiseen saakka.

Toivomme, että Suomen PENin johtokunnan jäsenet pitävät toimintansa ohjenuorana PENin hienoa peruskirjaa.

Helsinki 20.11.2008Latinalaisen Amerikan solidaarisuusverkoston toimikunta

psta

Marjaliisa Siira (puheenjohtaja), Gustavo García (varapuheenjohtaja), Juha Kovanen (sihteeri)

www.latamsolidaarisuus.net

Comments

Popular posts from this blog

SLE ei estä pianistia toteuttamasta unelmiaan

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale