Nuoret ja vaikuttaminen

Nuoret ja lähiympäristössä vaikuttaminen


Nuorisobarometri 2008:n erityisteemat ovat nuorten suhde kuntaan ja paikalliseen vaikuttamiseen. Nuorten luottamus poliittisiin instituutioihin ja demokratiaan ovat lisääntymässä, mutta nuoret eivät usko kunnallisiin tai valtakunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.

- Jokelan ja Kauhajoen tapahtumat ovat saaneet miettimään, mitä nuorille kuuluu. Erityisen huolestuttavaa on, että viimeisen neljän vuoden aikana erityisesti 20-24-vuotiaiden poikien yhteenkuuluvuus kaikkiin muihin ryhmiin paitsi perheeseen on vähentynyt. Nuorten, aikuistuvien miesten yhteenkuuluvuuden tunteen katoaminen muodostaa lisähaasteen lapsi- ja nuorisopolitiikallemme. Vuoteen 2011 mennessä on luotava moniammatilliset verkkopalvelut nuoria varten, totesi nuorisobarometrin julkistamistilaisuudessa 14.10. puhunut kulttuuriministeri Stefan Wallin.

Tämä merkitsee ennaltaehkäisevän työn lisääntymistä kouluissa, Internetissä ja nuorisotaloilla. Erityinen haaste on Wallinin mielestä Internet, jossa digitaalinen sukupolvi viettää nuorisobarometrin mukaan 10,2 tuntia viikossa.

Lisää vaikutusmahdollisuuksia

Vaikka nuorten kiinnostus yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan on lisääntynyt ja he ovat esimerkiksi valmiita asettumaan ehdolle vaaleissa, äänestysaktiivisuus ei silti ole kohonnut. Lisäksi peräti 42 % nuorista kokee, ettei heillä ole kunnallisia vaikutusmahdollisuuksia.

- Aikuisten on tuettava ja vahvistettava nuorten vaikutusmahdollisuuksia. Nuorisopoliittinen kehitysohjelma tarttuu tähän haasteeseen, lupasi Wallin.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Sini Korpinen toi tilaisuuteen nuorten oman äänen.

- On turha puhua äänestysikärajan laskemisesta ennen kuin opetussuunnitelmassa pyritään lisäämään nuorten tietoa erityisesti lähiympäristössä vaikuttamisesta. Myös poliittisten nuorisojärjestöjen tulee tiedottaa aiheesta ja kuntapäättäjien on kuunneltava nuoria paremmin. Nuorten on sitten itse huolehdittava nuorisolaissa heille kuuluvien oikeuksien toteutumisesta.

Nuorisobarometrin valmisteluun osallistuneen tutkija Sami Myllyniemen mukaan joitakin toivonpilkahduksiakin oli nähtävissä.

- Vuodesta 2001 lähtien nuorten osallistuminen asuinalueensa suunnitteluun on lisääntynyt huomattavasti. Nuoret ovat osallistuneet aktiivisemmin vetoomuksiin ja asukasyhdistysten toimintaan.

Nuorisobarometrin avulla on selvitetty 15-29-vuotiaiden nuorten asenteita ja arvoja vuodesta 1994 lähtien. Selvityksestä vastaavat opetusministeriö, Nuorisotutkimusverkosto ja Nuorisoasiain neuvottelukunta.

julkaistu Essessä

Comments

Popular posts from this blog

SLE ei estä pianistia toteuttamasta unelmiaan

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale