Ei rauhaa ilman naisia
Ei rauhaa ilman naisia

Sudanilaiset vaikuttajanaiset vaativat naisnäkökulman sisällyttämistä Darfurin rauhanprosessiin. Tämä onnistuu vain takaamalla naisille ja naisverkostoille tarpeeksi resursseja. Näin totesivat sudanilaiset poliitikot ja Sudanin Unifemin maajohtaja Suomen-vierailullaan.

Unifemin Sudanin maajohtaja Nyaradzai Gumbonzvandan mielestä YK:n turvallisuusneuvoston artikla 1325:stä ei ole mitään hyötyä ellei sukupuoli- ja ihmisoikeusnäkökulmia sisällytetä rauhanprosessiin. Sukupuolinäkökulman toteutuminen edellyttää myös rahoitusta ja erillistä koneistoa.

Gumbodzvandan mielestä myös kansainvälisen yhteisön painostus on tarpeen, samoin kansalaisjärjestöjen toiminta. Naisnäkökulma Darfurissa huomioidaan vasta kun naisia on tarpeeksi päätöksentekijöinä: tämänkin eteen on tehtävä töitä.

Parlamenttiedustaja Agnes Yokapita totesi, että lauseke 1325 tunnetaan kriittisenä instrumenttina, mutta sen sisällöstä ei juurikaan tiedetä: vaikutuksista ulkopolitiikkaan, ihmisoikeuksiin jne. Hänen mielestään lauseke olisi yksinkertaistettava ja tehtävä ymmärrettäväksi lukutaidottomille, joita on runsaasti erityisesti Etelä-Sudanissa. Ennen parlamenttiin pääsyään Agnes oli aktivisti

Naisia huolestutti naisten mahdollisuus osallistua marraskuussa järjestettäviin vaaleihin, koska miehet yrittävät tehdä kaikkensa estääkseen naisten ehdokkuuden.

Kaikki konfliktiosapuolet eivät ole allekirjoittaneet Darfurin rauhansopimusta ja nekin jotka ovat, saattavat silti jatkaa sotatoimia. Näin toimii esimerkiksi Sudan Liberation Movement. Naisten raiskaukset ovat edelleen arkipäivää konfliktialueella.

-Kaikkia Darfuriin liittyviä kysymyksiä kansanmurhasta ihmisoikeusnäkökulmaan ja naisten asemaan pitää edistää korkealla poliittisella tasolla konfliktin eri osapuolten kesken.

Toinen Sudanin Unifemin edustajista, Lucie Luguga totesi, että naisten on ensin tultava tietoisiksi siitä, että heidän oikeuksiaan on loukattu. Vasta sitten on mahdollista alkaa toimimaan. Sudanin Unifem työskentelee tietoisuuden lisäämiseksi järjestämällä sukupuolta käsitteleviä work shopeja.

Comments

Popular posts from this blog

Malawi folk-tale

Surullisen hahmon ritari

Apurahapaja I saa jatkoa lokakuussa - ilmoittaudu heti!