E-demokratian aika

E-demokratian aika

Leedsin yliopiston poliittisen viestinnän professorin Stephen Colemanin mielestä digitaalinen media, erityisesti blogit, pakottavat hallinnon uudenlaiseen vuorovaikutukseen hallittavien kanssa. Hallitsevien on yksinkertaisesti alettava kuunnella hallittavia – kansalaisia – paremmin. E-demokratian aikana kuunteleminen ja vuoropuhelu tapahtuvat blogeissa ja Internetissä.

-Edustuksellinen demokratia on ollut 1980-luvulta lähtien kriisissä. Kansalaiset ovat tyytymättömiä perinteisen edustuksellisuuden muotoihin ja tämä näkyy matalina äänestysprosentteina, tyytymättömyytenä poliitikkoihin ja poliittisiin instituutioihin, vähäisenä osallistumisena julkiseen elämään sekä vahvojen poliittisten sitoutumisten romahtamisena.

-Tulevaisuuden edustuksellisuus on yhdistelmä epäsuoraa ja edustuksellista demokratiaa. Hallitsijoiden ja hallittujen välisen suhteen on oltava kuin Amazon.comissa, ei etäinen kuten nykyään, uskoi Coleman, joka puhui British Councilin 14.-16.2. järjestämässä Digital media and freedom of speech –konferenssissa Manchesterissä.

E-demokratia saattaa Colemanin mukaan olla ratkaisu länsimaisen poliittisen järjestelmän kriisiin.

-Internet tuo etäisen hallinnon lähemmäksi, tekee hallinnon kielestä ymmärrettävämpää ja saa kansalaiset uskomaan, että on syntynyt uusi kommunikointiväylä.

Kuuntele paremmin

Yksi Colemanin tutkimusaiheista on, kuinka demokraattiset instituutiot voisivat sopeutua uuden median luomaan e-demokratian aikaan. Colemanin yksinkertainen vastaus on, että hallitsijoiden on kuunneltava hallittuja paremmin. Tulevaisuuden hallitsemisesta tulee kaksisuuntaisempaa.

Coleman neuvoo parlamenttiedustajia käsittelemään blogeissaan oikeita poliittisia kysymyksiä kritiikin uhallakin, ei tyhjänpäiväisiä arjen tapahtumia, kuten he nyt tekevät ihmetellen, miksei heidän sivuillaan käydä.

Ennen Leedsiin tuloaan Coleman työskenteli Oxford Internet Instituten e-demokratian Cisco-professorina ja Jesus Collegen Senior Research Fellowina. Hän on toiminut viime vuosina muun muassa House of Commonsin Information Select Committeen ICT-tutkimuksen asiantuntijana, hallituksen poliittisena neuvonantajana.

Kokous oli päänavaus tärkeään aiheeseen, eikä se antanut selkeitä vastauksia, vaan synnytti pikemminkin lisää kysymyksiä.

Comments

Popular posts from this blog

SLE ei estä pianistia toteuttamasta unelmiaan

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale