Venäjän suunnat

Venäjä 2017: Asiantuntijat nostavat esiin kolme skenaariota Venäjän tulevaisuudesta

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Venäjä-ryhmän ja suomalaisasiantuntijoiden laatima raportti Venäjän tulevaisuudesta arvioi maan taloudellisesta ja yhteiskunnallista tilaa vuoteen 2017 saakka.

Poliittisesti Venäjän arvioidaan kulkevan kohti ohjattua demokratiaa, monipuoluejärjestelmää tai vahvojen harvainvaltaa ilman merkittäviä oikeusvaltion periaatteita. Raportti on työryhmän ja asiantuntijoiden keskusteluavaus Venäjän tilan ja tulevaisuuden pohdintaan. Tulokset on kiteytetty kolmeksi skenaarioksi ja niiden pohjalta tehdyksi toimenpide-ehdotuksiksi.

I skenaario - ENERGIAOSAAMISELLA GLOBAALIKSI VAIKUTTAJAKSI

Skenaario on visioitu myönteisenä kehityksenä, missä oikeusvaltion periaatteet vahvistuvat keskushallinnon ylhäältä johtamana prosessina ja talouselämä monipuolistuu suuryritysten johdolla. Skenaariossa Venäjän vientiä nykyisin hallitsevat energian tuotannon suuryritykset monipuolistavat toimintaansa työllisyyttä merkittävästi lisääville aloille. Poliittisesti edetään ohjatun demokratian kautta ilman ohjausta toimivaan demokratiaan.

II skenaario - MONIPUOLISTUVA MOSAIIKKI-VENÄJÄ

Lähtökohtana ovat Venäjän uuden keskiluokan tarpeet ja luovuus. Skenaariossa tuotantorakenteen muutos jatkuu voimakkaana Venäjän kotimarkkinoilla. Ennen muuta jo 1980-luvulla alkanut palvelutuotantosektorin kehittyminen jatkuu voimakkaana. Skenaariossa kasvavan kulutuksen tuontilaskua ei enää entiseen tapaan hoideta energian viennillä vaan erityisesti kansainvälisille markkinoille myydyillä palveluilla. Avainasemassa tulisivat olemaan tieto- ja viestintätekniikan palvelut sekä kansainvälinen turismi.

III skenaario - VAHVOJEN VALLAN VENÄJÄ

Skenaario lähtee siitä, että vahva, suuriin energiayhtiöihin, puolustusvoimiin ja salaiseen poliisiin tukeutuva eliitti pitää valtaa Venäjällä. Eliitti pystyy ylläpitämään varsin korkeaa elintasoa energian vientitulojen varassa, vaikka talouden pohja ei monipuolistu. Kansalaisten oikeusturva ja varsinkaan tasavertainen kohtelu oikeudessa ja henkilökohtaisessa turvallisuudessa ei toteudu. Valtaa pidetään yllä kansallisia arvoja ja kansallista turvallisuutta korostaen.

Tulevaisuusvaliokunnan alustavasti hyväksymissä toimenpide-ehdotuksissa korostuvat suomalaisten venäjän kielen taidon ja Venäjä-tietouden lisääminen. Ehdotuksia on tehty myös siitä, kuinka Suomi voisi aktiivisesti osallistua Venäjän talouden monipuolistamiseen ja kuinka Suomi voisi osallistua Venäjän hallituksen käynnistämiin terveydenhuollon, koulutuksen, asuntorakentamisen ja maatalouden politiikkaohjelmiin. Tärkeä ehdotus on, että vaalien jälkeen valittava hallitus käynnistää erityisen Venäjä –politiikkaohjelman.

Comments

maahanmuuttaja said…
Kolmas skenaario on valitettavasti todennäköisin ainakin niin kauan kun öljyä riittää ja Putinin kopla on Kremlissä. Sitten katsotaan
dahl said…
Näin on, ikävä kyllä. Venäjän karhu palaa maahan takaisin, tai onhan se ollut siellä jo ainakin siitä lähtien kun Putin astui Kremliin.

Popular posts from this blog

SLE ei estä pianistia toteuttamasta unelmiaan

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale