Käsitteellinen kirjoitus

Pyydettiin selvennystä siihen, mitä on käsitteellinen kirjoittaminen. Tiivistin tällaiseen, Goldsmithin kirjoituksen pohjalta:

Okei, yritän tähän määritellä.

Käsitteellinen kirjoittaminen perustuu hetken poetiikkaan. Se tuo yhteen viime vuosisadan avant garde -vaikutteet uusimman teknologian kanssa. Käsitteellinen kirjoitus ei halua pelkästään kirjojen kansien väliin, vaan se on siirtynyt painettavasta artefaktista verkon ja blogien maailmaan. Se perustuu muutokseen poetiikkaan, joka juhlii epävarmuudella ja epästabiiliudella.

Käsitteelliset kirjoittajat tulevat usein kirjallisten piirien ulkopuolelta. Silti kirjoitus on poeettisessa formaatissa ja sitä lukevat runouden kuluttajat. Silti enemmän juhlitaan ajattelijuudella kuin halutaan tehdä jotakin lukijalle ymmärrettäväksi.

Käsitteellinen taide on irtaantunut taidemaailman markkinarajoitteista. Se on luonut poeettisen ei-talouden, jonka sisällä täysin arvoton kirjoitus voi olla olemassa

Käsitteellinen kirjoitus ei perustu alkuperäisyyden ideaan, vaan pikemminkin varastamiseen, muunteluun ja aiemmin sanotun hyödyntämiseen. Siksi taideteoksen aineistona voi olla yhtä hyvin sanomalehden yksi numero tai 1800-luvun sanakirja. Mikään ei ole käsitteelliselle kirjoitukselle pyhää: se voi yhtä hyvin nostaa ennen arvottomana pidetyn, arkipuheen jne.

Vaikutteita ovat esim. Gertrude Steinin lukemattomaksi kelpaamattomat tekstit, John Cagen proseduraaliset sävellykset ja Andy Warholin pitkät filmit, mutta myös 1800-luvun taiteelliset suuntaukset, konkreettinen runous, Mallarmén spatialismi, futurismi, Zaumin keksityt kielet, samplays, rap. Käsitteellisesti tunnustetaan yhteydet patafysiikkaan.

Comments

hra Nutz said…
Kiitos!
dahl said…
Ei mitään, vaikka ei tämä taida ihan teidän tarkoitusperiinne täysin sopia. Ajatukset ovat tärkeämpiä kuin se, että ne välttämättä saavuttaisivat lukijan.
hra Nutz said…
No, meidän tarkoitusperämme peittyvät jonnekin aikojen alkuhämäriin.

Popular posts from this blog

Malawi folk-tale

Apurahapaja I saa jatkoa lokakuussa - ilmoittaudu heti!

Surullisen hahmon ritari