Conceptual Poetry

Kenneth Goldsmith defines in Poetryfoundation what is conceptual writing nowadays. The only publicly known conceptual writer in Finland is Leevi Lehto. Goldsmith has also collected an anthology of concrete examples of conceptual writing worldwide:


A poet finds a grammar book from the late 19th century and, inspired by Gertrude Stein’s confession, “I really do not know that anything has ever been more exciting than diagramming sentences,” proceeds to parse the entire 185 page book—every word and letter, from the table of contents to the index—by its own system of analysis. (Craig Dworkin)

Another poet teams up with a scientist to create an example of living poetry by infusing a chemical alphabet into a sequence of DNA, which is then implanted into a bacterium. Thousand of research dollars later, they are in the process of creating an organism embedded with this poem, strong enough to survive a nuclear holocaust, thereby creating a poem which will outlast humanity and perhaps even the lifespan of the planet earth. (Christian Bök)


Yet another poet decides to retype an entire edition of a day’s copy of the New York Times. Everywhere there is a letter or numeral, it is transcribed onto a page. Like a medieval scribe, the poet sequesters himself for over a year until he is finished. The resulting text is published as a 900 page book.

Comments

hra Ntz said…
could it be possible to have a short introduction to cette conceptual poetry, just a few sentences; the Confoederatio of Comprehensible Poetry (YRL) could publish it for every children may to hear?
dahl said…
Okei, yritän tähän määritellä.

Käsitteellinen kirjoittaminen perustuu hetken poetiikkaan. Se tuo yhteen viime vuosisadan avant garde -vaikutteet uusimman teknologian kanssa. Käsitteellinen kirjoitus ei halua pelkästään kirjojen kansien väliin, vaan se on siirtynyt painettavasta artefaktista verkon ja blogien maailmaan. Se perustuu muutokseen poetiikkaan, joka juhlii epävarmuudella ja epästabiiliudella.

Käsitteelliset kirjoittajat tulevat usein kirjallisten piirien ulkopuolelta. Silti kirjoitus on poeettisessa formaatissa ja sitä lukevat runouden kuluttajat. Silti enemmän juhlitaan ajattelijuudella kuin halutaan tehdä jotakin lukijalle ymmärrettäväksi.

Käsitteellinen taide on irtaantunut taidemaailman markkinarajoitteista. Se on luonut poeettisen ei-talouden, jonka sisällä täysin arvoton kirjoitus voi olla olemassa

Käsitteellinen kirjoitus ei perustu alkuperäisyyden ideaan, vaan pikemminkin varastamiseen, muunteluun ja aiemmin sanotun hyödyntämiseen. Siksi taideteoksen aineistona voi olla yhtä hyvin sanomalehden yksi numero tai 1800-luvun sanakirja. Mikään ei ole käsitteelliselle kirjoitukselle pyhää: se voi yhtä hyvin nostaa ennen arvottomana pidetyn, arkipuheen jne.

Vaikutteita ovat esim. Gertrude Steinin lukemattomaksi kelpaamattomat tekstit, John Cagen proseduraaliset sävellykset ja Andy Warholin pitkät filmit, mutta myös 1800-luvun taiteelliset suuntaukset, konkreettinen runous, Mallarmén spatialismi, futurismi, Zaumin keksityt kielet, samplays, rap. Käsitteellisesti tunnustetaan yhteydet patafysiikkaan.

Popular posts from this blog

SLE ei estä pianistia toteuttamasta unelmiaan

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale