Vaihtoehto-Nobelin saaja
Sosiaalifoorumin isä

Brasilialainen Chico Whitaker kävi noutamassa vaihtoehto-Nobeliksi kutsutun Rights Livelihood Awardin Tukholmassa joulukuun alussa. Hänet tunnetaan Maailman Sosiaalifoorumin ideoijana.

Maailman Sosiaalifoorumi syntyi halusta ratkaista neoliberalismin aiheuttamia epäoikeudenmukaisuuksia. Foorumin tunnuslause on ”toinen maailma on mahdollinen” ja tavoitteena on – ei enemmän tai vähemmän – kuin maailma, jossa ei ole kurjuutta eikä ihmisten välistä kilpailua vaan yhteistyötä, luonnon, vanhusten, lasten ja erilaisuuden kunnioitusta.

-Se on maailma, jonka haluamme, eikä se synny ylhäältä alaspäin

Whitaker, porvarilliselta ammatiltaan arkkitehti, on itse ollut opiskeluajoistaan lähtien mukana erilaisissa kansalaisjärjestöissä, kirkon luottamustehtävissä. 50-luvulla hän oli aktiivinen katolisessa opiskelijajärjestössä ja alkoi tehdä yhteistyötä piispa Helder Camaran ja Paulo Freiren kanssa. Whitaker on itsekin vapautuksen teologian kannattaja.

1960-luvulla Whitaker pakeni sotilashallintoa. Siellä hän toimi katolisen kirkon nälkäohjelmien, Catholic Committee against Famine and for Developmentin johtajana.

Suosio laajentunut

Maailman Sosiaalifoorumin suosio on laajentunut huimasti.

-Ensimmäisessä Maailman Sosiaalifoorumissa Porto Alegressa oli 20000 osallistujaa, viimeisimmässä Intian Mumbaissa pidetyssä foorumissa 100000. Maanosittaisten tapaamisten lisäksi on alettu järjestää myös maakohtaisia foorumeita. Foorumi on tulevaisuudessa entistäkin hajautetumpi.

Foorumeita järjestetään tulevaisuudessa ehkä Venezuelan Caracasissa, Malissa tai Marokossa, Pohjoismaissa tai Australiassa. Vuonna 2007 on suunnitteilla alueellinen foorumi Keniaan.

-Sosiaalifoorumi on erityisen tärkeä Brasiliassa, jossa kansalaisyhteiskunnalla ei ole perinteisesti ollut tarpeeksi tilaa. Puolueet saavat osallistua foorumiin sillä ehdolla, etteivät yritä ohjailla keskustelua. Itseohjautuvuus ja verkostomaisuus on säilytettävä.

Tila, ei liike

-Sosiaalifoorumi on tila, ei liike. Liikkeeksi muuttuessaan se kuolee, koska liikkeellä on päämäärät ja tavoitteet, suunta, sekä johtohenkilöt. Kyse on ennemmin horisontaalisesta, verkoston tapaisesta organisaatiosta, jossa kaikki ovat osallisia ja toimeenpanijoita. Organisoitumistapamme on vastakkainen hierarkkisille ja ylhäältä ohjatuille organisaatioille.

Whitaker uskoo, että poliittiseen muutokseen ei tarvita vain poliittisia puolueita, vaan myös kansalaisia ja heidän muodostamiaan kansalaisjärjestöjä. Kansalaisyhteiskunnan aktivoiminen onkin yksi Maailman Sosiaalifoorumin tehtävistä.

-Jos teillä on jokin päämäärä, jonka haluatte agendalle, ehdottakaa sitä. Muuten se ei näen päivänvaloa.

RLA-palkinnon Whitaker toivoo tekevän Maailman Sosiaalifoorumia entistä tunnetummaksi.

-Nyt monet ihmiset eivät edes tiedä, mistä foorumissa on kysymys ja mitkä ovat tavoitteemme.

Rita Dahl

Comments

Popular posts from this blog

SLE ei estä pianistia toteuttamasta unelmiaan

Surullisen hahmon ritari

Malawi folk-tale